دلایل بالا رفتن سن ازدواج

پرسش : بالا بودن سن ازدواج در جامعه بخاطر چیست؟
پاسخ : فرمودید که دلایل بالا رفتن سن ازدواج در جامعه به خاطر چیست و به عبارت دیگر چه عواملی مانع ازدواج جوانان است. موانع ازدواج که منتهی به بالا رفتن سن ازدواج می شود از ابعاد گوناگون جامعه شناختی روان شناختی، حقوقی، فرهنگی قابل بررسی است براساس تحقیقات و مطالعاتی که در این زمینه انجام گرفته مشکلات و موانع ازدواج به ترتیب اولویت این گونه بیان شد: 1- مشکل اقتصادی از قبیل تهیه مسکن و هزینه های ازدواج. 2- عدم امکان آشنایی قبل از ازدواج: از آنجایی که تقریبا برای اکثر افرادی که می خواهند ازدواج کنند مسأله ازدواج را یکی از مهمترین حوادث زندگی خود می دانند از این رو می خواهند شناخت بیشتری بافردی که می خواهد شریک زندگی آنها شود داشته باشند و عدم امکان آشنایی مناسب قبل از ازدواج دست یابی به این امر مهم را دشوار نموده است. در نتیجه ازدواج ها به تأخیر می افتد و به طور طبیعی سن ازدواج را افزایش می دهد. 3- باورهای غلط خانواده ها: امروزه بر اثر رشد چشمگیر رسانه های گروهی و ارتباطات فرهنگی از یک سو و تأثیر پذیری محصولات فرهنگی جامعه ما از فرهنگ های غیر بومی از سوی دیگر موجب اختلاف فرهنگی و سردرگمی مردم و به دنبال آن باورهای غلط آنها نسبت به امر ازدواج شده است و متأسفانه خانواده ها نیز از این آفت فرهنگی مصون نمانده اند و این امر باعث شده که هم سن ازدواج در جامعه ما افزایش پیدا کند و هم آمار طلاق به نحو فزاینده رشد کند حال آن که رسانه های گروهی و همه کسانی که متصدی امر فرهنگ سازی در جامعه هستد، اگر به ترویج فرهنگ مذهبی و ملی خودمان نمایند و از جمله فرهنگ ازدواج آسان و به موقع را در جامعه تبلیغ نمایند این مشکل و پیامدهای نامطلوب آن کاهش پیدا می کند. 4- ملاک های غلط و انتظارات و توقعات غیرمعقول و نامتناسب با سطح امکانات افراد جامعه در انتخاب همسر نیز عامل دیگری برای بالا رفتن سن ازدواج و در واقع یکی از موانع ازدواج است. 5- مسائل اعتقادی: بدون تردید رواج فرهنگ ابتذال غربی در جامعه ما بزرگترین آسیب را به پایه های بنیادین اعتقادی مردم ما به ویژه نسل جوان، زده است و نتیجه تضعیف اعتقادات و باورهای دینی نیز می تواند مانع ازدواج به موقع شود چه این که وقتی اعتقادات افراد جامعه کاهش پیدا کرد انحرافات اخلاقی از جمله انحرافات جنسی افزایش پیدا می کند و به جای این که جوانان نیازهای عاطفی و جنسی خود را از طریق مشروع و حلال ارضاء کنند به کارهای خلاف روی می آروند و این مسأله نیز می تواند سن ازدواج را بالا ببرد. همچنین سخت گیری های والدین و مشکل در تصمیم گیری نیز از عواملی هستند که تحقیقات نشان می دهد مانع ازدواج به موقع جوانان هستند. به نظر می رسد اگر به پیشنهادات زیر عمل شود موانع ازدواج کاهش پیدا می کند. در نتیجه ازدواج ها آسان تر و زودتر تحقق پیدا می کند. 1- تشکیل مراکز و کلینیک های مشاوره ازدواج. 2- کمک های مالی و اقتصادی و وام های دراز مدت. 3- مساعدت دولت در واگذاری مسکن ارزان قیمت به زوج های جوان. 4- پایین آوردن سطح توقعات طرفین و خانواده آنها. 5- کاهش هزینه های مربوط به ازدواج و مراسم آن. 6- آموزش جوانان در آستانه ازدواج. 7- ایجاد تسهیلات در اشتغال جوانان. 8- تبلیغ و گسترش فرهنگ ازدواج در جامعه از طریق رسانه ها.

دکمه بازگشت به بالا