علت استفاده نوجوانان از مواد مخدر

پرسش : علت استفاده نوجوانان از مواد مخدر در مدارس راهنمائی چیست؟
پاسخ : پاسخ به این سؤال حداقل یک پژوهش میدانی برای دست یابی به علل استفاده از مواد مخدر را می طلبد. بنابراین نمی توان بدون انجام یک تحقیق میدانی علت استفاده نوجوانان از مواد مخدر را بیان کرد. کما این که با دیدن یا شنیدن این که بعضی از نوجوانان در مدارس راهنمایی از مواد مخدر استفاده کرده را تعمیم داد و گفت همه نوجوانان گرایش به استفاده از مواد مخدر را دارند. بنابراین هر دو طرف قضیه یعنی هم ادعای گرایش روز افزون به مواد مخدر و هم علت آن نیاز به انجام پژوهش های دقیق علمی دارد که این امر به عهده کسانی است که مسؤولیت سلامت جامعه را به عهده دارند. مانند سازمان بهزیستی، سازمان های بهداشتی در سراسر جامعه، نیروهای انتظامی و… اما آنچه که در جامعه ما محسوس است و می توان به عنوان علت گرایش نوجوانان به مواد مخدر مطرح کرد ولو به صورت غیردقیق عبارتند از: 1- روابط نامطلوب والدین در خانواده با یکدیگر و همچنین با فرزندانشان نقش مهمی می تواند داشته باشد چه این که کودکان چنین خانواده هایی معمولا از خانواده گریزانند و با توجه به پایین بودن سن آنها و عدم ثبات عاطفی و شخصیتی آسیب پذیری آنها بالاست و یکی از آسیب هایی که ممکن است به آنها برسد آلوده شدن به استفاده از مواد مخدر است. 2- فقر یا رفاه اقتصادی هر دو می تواند عامل اعتیاد به نوجوانان باشد. آمار نشان می دهد که تعداد چشمگیری از مشتریان مخدر را افراد پردرآمد و ثروتمند تشکیل می دهند. این خانواده ها با پول زیادی که در اختیار فرزندان خود قرار می دهند و عدم نظارت بر این که چگونه این پول را هزینه کنند می تواند عاملی برای این که نوجوانان که از حس کنجکاوی بالایی نیز برخوردارند به خرید مواد مخدر روی بیاورند و بخواهند استفاده از این مواد را مانند سایر کارهایی که انجام می دهند تجربه کنند. همچنین فقر نیز می تواند عامل استفاده از مواد مخدر باشد چه این که شیادان و دلالانی دنبال کسب درآمد هستند. نوجوانان کم تجربه و نیازمند را برای توزیع مواد مخدر به خدمت می گیرند و همین کار زمینه ای می شود که این افراد کم سن و سال و بی تجربه علاوه بر توزیع این مواد خود نیز به استفاده از آن مبادرت ورزند. 3- عوامل اجتماعی مثل در دسترس بودن مواد مخدر: یکی از مهمترین عوامل اعتیاد در همه سطوح سنی در دسترس بودن مواد مخدر است، چون چیزی که به آسانی در اختیار مردم قرار می گیرد گرایش به آن آسان تر صورت می پذیرد. عوامل دیگری نیز می توان برشمرد که در گرایش نوجوانان به استفاده از مواد مخدر نقش دارد. اما این که نقش هر کدام چقدر است نیاز به پژوهش کار میدانی دارد که از حوصله این نهاد خارج است و باید از متصدیان و مسؤولین مربوطه انتظار داشت و درخواست کرد تا اطلاعات دقیق تری را در این زمینه ارائه نمایند.

دکمه بازگشت به بالا