چرا مراجع تقلید در نماز جمعه شرکت نمی کنند؟

پرسش : با توجه به تاکید قرآن به شرکت در نماز جمعه چرا خیلی از مراجع تقلید و علما و عرفا در آن شرکت نمی کنند؟
پاسخ : به دلیل برخی محدودیت هایی که وجود دارد از جمله کسالت جسمی اکثریت مراجع، با توجه به پیری یا مسن بودن آنان و نیز برخی بیماری هایی که برخی از آنها دارند و یا نشستن طولانی برای غالب آنان مقدور نمی باشد. دو نکته دیگر را نیز باید بدان افزود: 1- علاوه بر کسانی که در صفوف اول نماز جمعه ها حضور دارند، بسیاری دیگر به جهت برخی از آنان نیز شرکت می کنند ولیکن به دلیل تواضع، مردمی بودن و رعایت مسائل اخلاقی در بین مردم حضور پیدا می کنند. 2- از آنجا که با حضور برخی مراجع و همراهان آنان احترام آنان لازم است و از سوی دیگر تصدی امامت جمعه به طور متعدد مشکلاتی را به دنبال دارد. خود مراجع از حضور خودداری می کنند. 3- لازم به ذکر است بنا بر نظر برخی مراجع نماز جمعه وجوب تخییری است لذا در صورت مصلحت مهمتر می توان به نماز ظهر اکتفا کرد.

دکمه بازگشت به بالا