سیر مطالعاتی در زمینه توحید و خداشناسی

پرسش : سیر مطالعاتی در زمینه خداشناسی و توحید را بیان کنید؟
پاسخ : T}برنامه پیشنهادی اول{T 1)الله شناسی (سه جلد)، علامه آیت الله حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی، شاگرد علامه طباطبائی بعضی از عناوین این مجموعه عبارت است از: خدا را می توان دید، خداوند عاشق ماسوی و ما سوی عاشق اوست، امکان دیدار و لقاء خداوند برای مؤمنین خوش کردار، خداوند همه جا هست چشم بگشا و ببین، منکرین لقاء خدا زیان بارترین مردمند، طرق مختلف «الله شناسی» غیر از طریق لقاء الله همگی کج و معوج و تاریک است، منطق قرآن هر گونه وجود و آثار وجود را در خدا حصر می کند و … آنان که غیر از خدا اثری قائل اند مبتلا به شرک خفی هستند و مباحثی از این قبیل. T}برنامه پیشنهادی دوم{T 2) مجموعه پیام قرآن، آیت الله مکارم شیرازی – معرفت و شناخت در قرآن مجید، ج 1. – خداجویی و خداشناسی در قرآن مجید، ج 2. – طرق معرفه الله در قرآن مجید، ج 3. – صفات جمال و جلال در قرآن مجید، ج 4. T}برنامه پیشنهادی سوم{T 3) تفسیر موضوعی قرآن کریم، توحید در قرآن، ج 2، آیت الله جوادی آملی شالوده توحید در قرآن کریم در این کتاب، در سه بخش: الف. اثبات توحید ب. مراتب توحید 3. ابطال شرک، بحث گردیده است. T}برنامه پیشنهادی چهارم{T 4) سری جهان بینی اسلامی شهید مطهری، شامل بخش های: 1. انسان و ایمان. 2. جهان بینی توحیدی. 3. وحی و نبوت. 4. انسان در قرآن. 5. جامعه و تاریخ. 6. امامت و رهبری. 7. زندگی جاوید یا حیات اخروی. T}برنامه پیشنهادی پنجم{T 5) راه شناسی، آیت الله مصباح یزدی. راهنماشناسی، آیت الله مصباح یزدی. شما با توجه به دسترسی به هر یک از منابع پنج گانه که معرفی شد، می توانید یک برنامه پیشنهادی را انتخاب کنید. مطالعات خود را با یادداشت برداری انجام دهید تا نتایج بهتری بدست آید. در ضمن برای اینکه در مطالعات خود با نشاط پیش بروید، چند کتاب را در حاشیه کار اصلی خود مورد بررسی قرار دهید: 1. حکمت عبادات یا اسرار عبادات، آیت الله جوادی آملی. 2. اسرار الصلوه، میرزا جواد آقا ملکی تبریزی. 3. تفسیر سوره حمد، امام خمینی(ره).

دکمه بازگشت به بالا