فلسفه تیمم چیست؟

پرسش : مطالبیدرمورد «حکمت تیمم» می خواهم؟
پاسخ : در قرآن مجید پس از آن که حکم وضو و غسل را بیان می فرماید, آمده است: «فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدأ طیبأ؛ و [اگر] آبی نیافتید, پس با خاک پاک تیمم کنید». V}(سوره مائده، آیه 6){V در این باره می توان گفت، خاک پاک، همانند آب پاک یکی از راه های تطهیر و پاکی است. اما باید دانست در وضو, غسل و تیمم آن چه بیش از پاکی ظاهری و طهارت از «خبث» مهم است؛ پاکی باطنی و طهارت از «حدث» مطرح می باشد که اگر چه بدن تمیز باشد, اما با وضو و غسل به نیت نزدیکی به خداوند نشاط و نورانیت باطنی حاصل می شود و شرط آمادگی برای انجام عبادت تحقق پیدا می کند. و هم چنین در صورت عدم وجود آب, با انجام تیمم به نیت نزدیکی به خداوند , خاکساری خود را به درگاه خداوند نشان می دهیم. و شرط آمادگی برای انجام عبادت حاصل خواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا