ظلمی را که به مرده ای کرده ام چگونه جبران کنم؟

پرسش : در حق مرده ای که به او ظلم شده و باعث آزار او شده چه باید کرد؟
پاسخ : اگر منظورتان این اس که ما کسی را آزرده ایم و به او ظلم کرده ایم و او از دنیا رفته و حال قصد جبران عمل بد خود را داریم، باید گفت، بهترین کار این است که اگر حقی مالی از او بر گردن ماست که به او نپرداخته ایم باید این حق را با رعایت موازین شرعی به بازماندگان و وارثان او رسانید و نیز اگر او را غیبت کرده و یا به او تهمتی زده ایم باید اعمال خیری به آن مرده هدیه کرد و با خواندن قرآن و فاتحه و دعا روح او را شاد کرد و نیز از خداوند به خاطر این اعمال بدمان طلب مغفرت و آمرزش نماییم و از خداوند بخواهیم آن مرده را از ما راضی گرداند.

دکمه بازگشت به بالا