سخن گفتن در دستشویی (توالت)

پرسش : آیا این درست است که اگر کسی در دستشویی ( توالت ) سخنی بگوید تا 40 روز دعایش مستجاب نمی شود؟
پاسخ : در هنگام استفاده از سرویس دستشویى (توالت) از نشستن زیاد و خوردن و آشامیدن و مسواک زدن و سخن گفتن و مواردى چند نهى شده است V}(اسرارالصلوه، میرزا جواد آقا ملکى تبریزى، ص 14){Vالبته سخن گفتن به اضطرار و ضرورت و یا ذکر خداوند متعال اشکال ندارد. آنچه که در سؤال ذکر شده، مبنى بر این که اگر کسى در دستشویى سخن بگوید دعایش قبول نمى‏شود پایه و اعتبارى ندارد. فقط صحبت کردن در دستشویى طبق بعضى نقل‏ها نشان کم‏خردى معرفى شده است که علما از سخن گفتن در دستشویى نهى کرده‏اند و بیش از نهى، خبر دیگرى درباره آن داده نشده است.

دکمه بازگشت به بالا