آیا زدن دو لیوان نوشیدنی به یکدیگر حرام است؟

پرسش : آیا زدن دو لیوان نوشیدنی به هم نوشیدنی را حرام می کند؟
پاسخ : اگر کسى دو لیوان را به هم بزند، آن هم با توجه به این که انسان‏هاى پلید و یا منکرین خداى متعال (نعوذبالله) چنین مى‏کنند، کار او نکوهیده و مورد نهى عقلاء است. مبحث شرعى: در دلایل شرعى، مستندى که به نحو مستقیم، دالّ بر حرمت مسأله باشد وجود ندارد. اما با کمک از کلیات ادله، مى‏توان بر حرمت مورد سؤال استدلال کرد. در حدیثى از امام صادق(ع) آمده است: «خداوند به یکى از پیامبران خود چنین وحى کرد که: به مؤمنین بگو تا لباس دشمنانم را نپوشند و غذاى آنها را نخورند و راه ایشان را نپیمایند [که اگر چنین کنند] همانند دشمنان من خواهند بود» V}(تفصیل وسائل‏الشیعه، شیخ حر عاملى، نشر مؤسسه آل‏البیت، قم، چاپ دوم، سال 1414ه.ق).{V حدیث فوق به نحو صریح دلالت بر این دارد که در آمدن به لباس دشمنان دین حرام است V}(مصباح‏الفقاهه، سید ابوالقاسم خویى، نشر وجدانى، چاپ سوم 1371 ه.ش).{V مشخص است که نه تنها شباهت به کفار حرمت دارد؛ بلکه تشبّه به انسان‏هایى که ظاهرا مسلمان هستند ولى جحد و انکار عملى نسبت به اسلام و شؤونات اساسى اسلام دارند؛ مورد نهى قرار گرفته است. ازاین‏رو است که علامه امینى مى‏گوید: «بهتر است تا برخى مستحبات، به خاطر عدم تشبه به دشمنان ترک شود. مانند ترک روزه مستحب در دهم محرم، عاشورا – به خاطر مقابله با یزیدیان. زیرا ایشان این روز را عید گرفته و روزه داشتند» V}(الغدیر، شیخ عبدالحسین امینى، دارالکتاب العربى، بیروت، چاپ اول، سال 1397ه.ق).{V

دکمه بازگشت به بالا