لیست اسامی مذهبی دختر و پسر

پرسش : لیست تعدادی از اسامی منتخب دختران و پسران را برایم بنویسید؟
پاسخ : انتخاب نام براى فرزند: سنت در نامگذارى، امام صادق(ع) فرمود: هیچ نوزادى براى ما متولد نمى‏شود مگر این که نخست او را محمد مى‏نامیم و پس از هفت روز اگر خواستیم نامش را تغییر مى‏دهیم وگرنه همان نام را بر او باقى مى‏گذاریم( V}مستدرک الوسائل، ج 15، ص 127{V). 2- انتخاب نام خوب حق فرزند است: ابن عباس از پیامبر(ص) نقل مى‏کند که فرمود: حق فرزند بر پدر آن است که نام خوبى بر او بنهد و به بهترین شکل تربیتش نماید( V}کنزالعمال، ج 16، ص 477{V). 3- بهترین نام براى پسران: در روایت‏هاى اسلامى نام‏هاى فراوانى براى پسران ذکر شده است ولى روى چند نام به عنوان بهترین نام‏ها تأکید بیشترى رفته است: عبدالله و عبدالرحمن – محمد – نام على و امامان معصوم(ع) – نام پیامبران. سلیمان جعفر مى‏گوید: از حضرت ابوالحسن(ع) شنیدم که فرمود: هیچگاه فقر و بیچارگى به خانه‏اى که در آن نام محمد، احمد، على، حسن، حسین، جعفر، طالب، عبدالله یا فاطمه باشد داخل نمى‏شود( V}وسائل الشیعه، ج 15، ص 129{V). 4- بهترین نام دختران: فاطمه است. 5- در روایات توصیه شده است که نام پادشاهان و فراعنه را بر فرزندان خود نگذارید. 6- نیز در روایت‏هاى اهل‏بیت(ع) توصیه شده است نام دشمنان اهل‏بیت(ع) را بر کودکان خویش مگذارید. 7- نام مبغوضین را برمگزینید. 8- در سیره پیامبر مشاهده شده است که حضرت نام‏هاى ناپسند را تغییر مى‏دادند. مثلاً طبق نقلى نام شخصى را از عبدالشمس به عبدالوهاب تغییر دادند. یا نام اسود (سیاه) را به ابیض (سفید) تغییر نمودند. تا جایى که نقل شده اگر کسى بر پیامبر وارد مى‏شد و نام خوبى نداشت، پیامبر نام او را تغییر مى‏داد( V}کنزالعمال، ج 16، ص 596 و 591{V). 9- توصیه امام معصوم(ع) این است که با نام شهدا، خاطره‏ى ایشان را زنده کنید. مثلاً نام: حمزه و… . 10- اگر مرد یا زن نیکوکارى از دنیا بروند با نامگذارى فرزندان به نام ایشان، نام و یاد ایشان را زنده کنید. – براى آگاهى بیشتر ر.ک: حقوق فرزندان در مکتب اهل‏بیت(ع)، محمد جواد طبسى، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى. T}نام پسر:{T محمد، احمد، محمود، تقى، داود، ستار، اسماعیل، زکریا، سعید، اکبر، جعفر، یحیى، صادق، اصغر، جمیل، رضا، صابر، احسان، جواد، رضوان، شهاب، رفیع، شریف، رشید، مهدى، جمال، حامد، حاتم، محسن، ابوذر، حسن، لقمان، بشیر، سلمان، سلیمان، مرتضى، مصطفى، مجتبى، موسى، حبیب، هارون، طه، سالم، صالح، کاظم، نقى، شعیب و… T}نام دختر:{T آمنه، رباب، طاهره، آسیه، طوبى، منیره، مبارکه، حورا، انسیه، قدسیه، علیّه، مبارکه، صدیقه، نیّره، سلیمه، فهیمه، نفیسه، عفت، فاخره، زهره، زلیخا، جمیله، طیبه، کبرى، ساره، مریم، فرشته، مرضیه، حوّا، حکیمه و… .

دکمه بازگشت به بالا