هدف باید برای خدا باشد

پرسش : هدف باید برای خدا باشد یعنی چه؟ چرا؟ چگونه این انسان را به طرف خود می کشد؟
پاسخ : «آگاهى» و «اختیار و تصمیم‏گیرى» دو ودیعه و نعمت بزرگ الهى‏اند که انسان در زندگى خود از آن‏ها برخوردار است. با توجه به این که او انتخاب‏هاى مختلفى پیش رو دارد، در هر انتخاب سعى مى‏کند در مرحله اول هدف‏هاى اصلى را از هدف‏هاى فرعى تشخیص دهد و آن گاه هدف‏هاى اصلى را که پایدارتر و جامع‏تر هستند، انتخاب کند. براى مثال در همین دنیا کمال آسایش و شادى زندگى آرزوى هر انسانى است و دین مقدس اسلام نیز براى هدف دنیایى در حدّ خودش اهمیت قایل است و هر کس مختصر آشنایى با زندگى اهل بیت داشته باشد، این موضوع را تأیید خواهد کرد. وقتى میان هدف‏هاى دنیایى تفاوت رتبه هست، به طور قطع در اهداف اخروى نیز تفاوت مرتبه وجود دارد. قرآن شریف و سیره اهل بیت به ما مى‏آموزد که رضایت و قرب الهى بالاترین هدف در میان هدف‏هاست. زیرا این هدف جامع همه‏ى هدف‏هاى دیگر و کامل‏ترین آن هاست(V}این نتیجه سخن در پاسخ به سوال‏هاى یک و دو و سه و چهار بود.{V). به وعده الهى بنگرید: A}وَعَدالله المؤمنین و المؤمناتِ جنّاتٍ تجرى من تحتها الانهارُ خالدین فیها و مساکنُ طیّبهً فى جنّاتِ عدنٍ و رضوانٌ من الله اکبر ذلک هو الفوز العظیم{A؛خداوند به زنان و مردان مؤمن وعده بهشت مى‏دهد که جاودان در آن خواهند ماند، ولى در ادامه مى‏فرماید خشنودى خدا از همه چیز برتر و برتر است(V}توبه، آیه‏ى 72{V). لذا بزرگان مى‏فرمایند در هر کارى و در هر زمانى خداوند را ترجیح بدهید. چون او از همه چیز برتر است. پس سعى کنید طورى زیست کنید که مورد رضاى او باشید. دعوت الهى را در این آیه بنگر: A}یا ایّتها النفس المطمئنّه، ارجعى الى ربّک راضیه مرضیه{A؛تو اى جان آرام یافته، به سوى پروردگارت بازگرد که تو از او راضى و او از تو خشنود است(V}فجر، آیات 27 و 28{V). پاک آفریده شدیم، از نعمت‏هاى مادى و معنوى برخوردار گشتیم، اما اى کاش بازگشتمان به اصل خویش (لقاءالله) بر این اساس باشد که خالقمان از ما راضى باشد و این مقدور انسان است که راهى را برگزیند و رفتارى را پیشه سازد که مورد تأیید و رضایت الهى باشد.

دکمه بازگشت به بالا