معیار های انتخاب بهترین هدف

پرسش : هدف باید چگونه باشد که بعد از رسیدن به آن احساس نکنیم که از آن هدف بزرگتر یا بهتر وجود داشته است؟
پاسخ : براى انتخاب هدف چند امر لازم است: 1- شناخت: الف) شناخت کافى از آنچه که در سؤال‏هاى اول تا پنجم شما مطرح کرده‏اید. ب ) شناخت کافى از توانمندى‏ها و استعدادهاى مختلفى که در وجود شما به ودیعه قرار داده شده است و شاید تا به حال خودتان به آنها پى برده‏اید و یا اساتید، معلمان، خانواده و دوستانتان شما را نسبت به آنها آگاه کرده‏اند. ج ) شناخت کافى از امکانات و شرایط و موقعیتى که در آن هستید یعنى آنچه که خود مى‏توانید فراهم کنید یا خانواده‏تان در اختیارتان گذاشته یا جامعه و اطرافیان به طور کلى مهیا کرده است و بالفعل یا بالقوه مى‏توانید از آنها برخوردار باشید. 2- تفکر و تعقل، درباره آنچه به عنوان هدف برگزیده‏اید خوب تفکر کنید و به ارزیابى آن بپردازید. 3- مشورت کردن با اهل نظر و خبره و کارشناسان و افراد باتجربه در زمینه مورد نظر. 4- هدف نباید آنچنان سنگین و بلندمرتبه و آرمانى باشد که قابل دسترسى نباشد و از حد توان خارج باشد و نیز آنچنان ساده و کوچک و آسان و پیش پا افتاده باشد که فرد را تنبل و سست کند. 5- متناسب با ارزش‏هاى دینى، اخلاقى و عرفى باشد. طبیعى است در انتخاب چنین هدفى نباید از کمک و راهنمایى دیگران غفلت کرد هر چند تصمیم نهایى را خود فرد مى‏گیرد نه آن که دیگرى براى شما هدف تعیین کند. 6- متناسب با ذوق، سلیقه و علاقه‏تان باشد. در این مورد مى‏توان به گذشته خود مراجعه کنید تا گرایش و علاقه‏تان را کشف کنید و یا از نظر کارشناسى روانشناسان کمک بگیرید و اگر نیاز باشد از برخى آزمون‏هاى روانشناختى استفاده نموده تا زمینه علایق شما را به دست آورند.

دکمه بازگشت به بالا