اعمالی برای پاکی روح و رسیدن به کمال

پرسش : چه اعمالی جهت پاک و شفاف شدن روح و رسیدن به درجات عالی و معنوی سفارش شده است؟ چه برنامه و اعمالی را باید انجام داد؟
پاسخ : عبادات و دعاها و اذکار و نیز مجالس ذکر و موعظه و مانند اینها حال خوش معنوى براى شخص به وجود مى‏آورد. براى این که این حالات تنها حال نباشد و زائل نگردد بلکه تبدیل به مقام شود و باقى بماند بزرگان مى‏گویند شخص باید مراقبه داشته باشد و اصطلاح مراقبه معانى گوناگونى دارد و در اینجا ظاهرا منظور این است که لولا شخص اعمال خود را بر اساس دستورات شرعى بررسى کند و اگر گناهانى دارد به نحو صحیح توبه نماید و سپس تصمیم بر ترک گناهان و انجام وظایف و واجبات داشته باشد. «مشارطه» و «مراقبه» و «محاسبه» براى حفظ و استمرار این حالات مفید است و در هر صورت باید براى تغییر و دگرگونى و رفتن راه خدا فکر اساسى شود و تصمیم جدى گرفته شود. ارتباط و تماس با افرادى که بنده شایسته خداوند بوده و در ارتباط دایم با او هستند و داشتن دوستانى که خدا را به یاد انسان بیاورند و انسان را به آخرت تشویق نمایند و خود را در محضر و مقابل خداوند احساس کردن و نیز مطالعه سرگذشت مردان بزرگ الهى و انسان‏هاى برجسته و اهل معرفت به خداوند در ایجاد حال معنوى تأثیر فراوانى دارد. نماز را تا ممکن باشد در اول وقت خواندن و در همه حال به ویژه وقت خواب با وضو و طهارت بودن، اثر عمیقى در حال معنوى انسان دارد. براى آگاهى بیشتر ر.ک: 1- چهل حدیث، امام خمینى (حدیث اول). 2- اسرارالصلوه، میرزا جواد ملکى. 3- تذکره ‏المتقین، بهارى همدانى.

دکمه بازگشت به بالا