رسیدن به معنویت به وسیله مادیات

پرسش : آیا مادیت نمی تواند دستاویزی برای رسیدن به معنویت باشد؟
پاسخ : انسان مى‏تواند از همه ابزار و وسایل در راه بندگى خدا استفاده بهینه بنماید و همه نیروهاى مادى و معنوى را در این راه بسیج نماید. اصولاً مادیاتى که وسیله‏اى براى رسیدن به معنویات و قرب به خداوند و عالم آخرت مى‏باشد، خود از امور معنوى و آخرتى به شمار مى‏آیند و مال و ثروت و قدرتى که در راه آخرت و رضاى الهى و خشنودى بندگان خدا و دستگیرى از درماندگان و افتادگان به کار گرفته شوند، خیر و برکت و عین آخرت است نه دنیا. چه بسیار افراد ثروتمندى که از ثروتشان براى کسب خشنودى حق و رسیدن به قرب الهى استفاده کردند و آن را نردبان رسیدن به قله‏هاى فضیلت و کمال انسانى قرار دادند. در روایت داریم که یکى از اصحاب حضرت صادق(ع) به نام ابن‏ابى‏یعفور از حضرت پرسید: ما دنیا را دوست داریم. حضرت فرمود: با آن چه کنى؟ حضرت فرمود: با آن ازدواج مى‏کنم و حج به جا مى‏آورم و مخارج خانواده‏ام را تأمین مى‏کنم و از برادرانم دستگیرى مى‏کنم و صدقه مى‏دهم. حضرت فرمود: این دنیا نیست، آخرت است(V}میزان الحکمه، ج 3، ص 296، ح 5825، چاپ دفتر تبلیغات اسلامى، 1362{V).

دکمه بازگشت به بالا