رقابت علمی

پرسش : آیا رقابت علمی در بین دوستان ،ایرادی دارد ؟
پاسخ : رقابت علمى ناپسند نیست، بلکه در صورتى که بر حسادت نیانجامد پسندیده است. نباید مانع حرکت و پیشرفت علمى دیگران شد و آن چه در اختیار خود دارید به دیگران نیز منتقل نمائید و گفته شده زکات علم نشر دادن آن است. بنابر این اگر تلاشى براى پیشرفت و یادگیرى هر چه بیشتر و کسب امتیاز بالاتر انجام گیرد به طورى که در عمل مانع دیگران نشوید و در فکر و ذهن خود نیز از نمره‏ى بالاتر دیگران ناراحت و ناخرسند نشوید. بسیار پسندیده است و این گونه رقابت انگیزه تلاش بیشتر خواهد شد. نه این که خداى نکرده کارى کنید که براى ممتاز شدن خود یا پائین آمدن امتیاز و نمره‏ى دیگران آن‏ها را به خطا بیاندازید و به هر قیمتى که شده و از هر ابزارى استفاده نمود و تا به بالاترین امتیاز برسید، بلکه خیرخواهى ایجاب مى‏کند یافته‏هاى علمى خود را نیز در اختیار دیگران قرار دهیم. در عین حال برنامه منظم و دقیقى براى مطالعه و پیشرفت علمى خود داشته باشیم.

دکمه بازگشت به بالا