اختلاف سنی زیاد در ازدواج

پرسش : آیا اختلاف سنی زیاد برای ازدواج مشکل زاست؟
پاسخ : یکى از امورى که لازم است در ازدواج رعایت شود فاصله سنی بین زن و شوهر است . لذا هم سن بودن چندان پسندیده نیست . مطلوب آن است که مرد بزرگتر از زن باشد و بر همین اساس کوچکتر بودن مرد نیز معمولا زیبنده نیست. حال که زوجین هم سن نباید باشند و لازم است مرد برزگتر باشد ، به این نکته هم باید توجه داشت که زن و شوهر نباید خیلى تفاوت سنى نداشته باشند . درباره‏ى میزان تفاوت سنى مطلوب دقیقا نمى‏توان مرز معینی را به صورت قطعی بیان نمود ولى بهتر است تفاوت زن و شوهر بیش از پنج سال نباشد. به بیان بهتر نباید سن مرد بیش از 5 سال از سن زن بیشتر باشد و تفاوت سنى زیادتر از این مقدار معمولاً مشکل‏زاست، زیرا: – تفاهم و درک متقابل را کاهش مى‏دهد. – جذابیت زن براى مرد و بالعکس دچار اشکال میشود . – امکان ارضاء یکدیگر از نظر جنسى و پاسخ به عواطف متقابل دستخوش عوامل خارج از کنترل شده و به آن آسیب میرساند. – مدیریت خانه و خانواده دچار مشکلات شناختی و رفتاری و عاطفى و… مى‏شود.

دکمه بازگشت به بالا