ملاک مجاز و غیرمجاز بودن موسیقی

پرسش : علت غیر مجاز بودن نوارهای وارد شده از خارج کشور چیست؟
پاسخ : ملاک مجاز و غیرمجاز بودن موسیقى از نظر شرع شخص خواننده و نوازنده یا کشورى که نوار در آن جا ضبط مى‏شود نیست، بلکه اگر خوانندگى و نوازندگى مناسب مجالس لهو و لعب باشد و یا انسان را از یاد خدا غافل و به گناه تشویق کند یا تحریک‏کننده‏ى شهوت آدمى باشد حرام است و اگر هیچ یک از فرض‏هاى موجود نباشد به نظر مرحوم امام و مقام رهبرى و بسیارى از فقهاء موجود اشکالى ندارد، البته راجع به نوارهایى که در خارج از کشور ضبط مى‏شوند باید دانست که خرید و فروش و ترویج نوارهاى برخى از خوانندگان که مشهور به فسق یا ضدیت با دین و عضویت در باندهاى خلاف اخلاق هستند جایز نمى‏باشد و این ملاک امرى غیر از ملاک حرمت نفس غنا و موسیقى است. آن چه ما گفتیم از نظر رساله و شرع بود و از نظر قانون باید تابع مراجع ذیصلاح قانونى بود.

دکمه بازگشت به بالا