نقش نجوم در استهلال

پرسش : نقش نجوم در استهلال را بیان کنید؟
پاسخ : در پاسخ به این سؤال دلیل آن که فقهاء به پیش‏گوئى‏هاى منجمین در حدّ یک «گمانه‏زنى» و «ظن» نگاه مى‏کنند آن است که منجمان و مراکز علمى اعلام مى‏کنند طبق محاسبات ماه رویت خواهد شد و نمى‏گویند ما «رؤیت کردیم» در صورتى که اثبات ماه نیاز به «یقین» دارد و احتمال کافى نیست(ظن، حجیّت ندارد). علماء از جمله حضرات آیات فاضل لنکرانى، بهجت، تبریزى، صافى گلپایگانى فتوا داده‏اند که: «اوّل ماه با پیشگویى منجمین ثابت نمى‏شود، ولى اگر انسان از گفته‏ى آنان یقین یا اطمینان(آیه‏الله فاضل: یقین) پیدا کند، باید به آن عمل نماید»V}ر.ک به توضیح المسائل{V.

دکمه بازگشت به بالا