آیا پست و مقام و ثروت چیز بدی است؟

پرسش : آیا مقام به خودی خود چیز بدی است؟
پاسخ : مقام و پست و ثروت و نفوذ از نعمت‏هاى بزرگ الاهى است که اگر از آنها درست استفاده شود زمینه‏ساز خوشبختى و سعادت انسان در دنیا و آخرت مى‏باشد. در قرآن کریم از مال به «خیر» تعبیر شده و پیامبر بزرگ الاهى حضرت یوسف(ع) از عزیز و بزرگ مصر درخواست پست و مقام مى‏کند، آنجا که مى‏فرماید: A}قال اجعلنى على خزائن الارض: انّى حفیظ علیمM}{Aگفت: مسئولیت خزانه‏دارى را به من بسپار، چون من امانتدار و کاردانم{M؛ V}سوره‏ى یوسف، آیه‏ى 55{V. و پیامبر بزرگوار حضرت سلیمان(ع) مى‏فرماید: A}قال ربّ اغفرلى وَهب لى ملکا لاینبغى لاحد من بعدىM}{Aپروردگارا، مرا ببخشاى و چنان سلطنتى به من عطا کن که بعد از من کسى نظیر آن را نداشته باشد{M؛ V}سوره‏ى ص، آیه‏ى 35{V. بنابراین دارایى و ثروت و مقام به خودى خود چیز بدى نیست، ولى اگر در راه هوس و ظلم و تعدى به دیگران به کار گرفته شود موجب بیچارگى و تباهى انسان مى‏گردد.

دکمه بازگشت به بالا