تبعیض بین فرزندان

پرسش : آیا تبعیض بین فرزندان، ظلم محسوب می شود؟ وظیفه فرزندان و اطرافیان در این رابطه چیست؟
پاسخ : بدون شک تبعیض در بین فرزندان امرى نکوهیده و مذموم است و در روایات زیادى از این عمل نهى شده است. در بعضى روایات سفارش شده پدر و مادر حتى باید نگاهشان را بین بچه‏هایشان به طور مساوى تقسیم کنند. البته ممکن است بعضى فرزندان داراى خصوصیات و امتیازاتى باشند که توجه پدر و مادر و محبت آنها به او بیشتر باشد ولى در این موارد هم سفارش شده اگر والدین مى‏خواهند توجه و عنایت بیشترى به این‏گونه بچه‏ها بکنند، دور از چشم سایر فرزندان باشد تا شعله حسادت و کینه‏ورزى در بین آنها زبانه نکشد. در موارد مشاهده این‏گونه تبعیض‏ها مى‏توان با ادب کامل و به گونه‏اى که بى‏حرمتى به والدین نباشد این مسأله را با آنها درمیان گذاشت شاید آنها به این مسأله توجهى نداشته‏اند و از تذکر مؤدبانه و دلسوزانه همراه با دلیل و منطق فرزندشان خوشحال شوند و در عمل این مسأله را رعایت نمایند.

دکمه بازگشت به بالا