راههای پیشگیری از وسواس

پرسش : در مورد راه های پیشگیری از وسواس و درمان آن، توضیح دهید؟
پاسخ : 1 – از آنجا که وسواس در یک تقسیم‏بندى کلى به دو نوع؛ فکرى و عملى تقسیم مى‏شود و به خاطر وجود علل وعوامل مختلفى که در به وجود آمدن وسواس نقش دارد، راه‏هاى پیشگیرى و درمان آن نیز مختلف است، بنابراین براى این که پاسخ ما جنبه علمى و تئورى نداشته باشد و صرفا به ارائه کلیاتى در این زمینه اکتفا نکنیم بهتر آن است در مکاتبه بعدى مشکل وسواس مورد سؤال را بیشتر توضیح دهید و بگویید که آیا وسواس فکرى است یا وسواس عملى و اگر از نوع وسواس عملى است نسبت به چه چیزى وسواس پیدا شده نجاست و طهارت یا درباره شست و شو و تمیزى یا نسبت به عمل تکرارى دیگر در عبادات یا غیر عبادات تا ما بهتر بتوانیم راه‏کارهاى عملى آن را بیان نماییم. لازم به ذکر است درمان وسواس به خصوص اگر شدت داشته باشد با یکى دو مکاتبه و به طور غیرحضورى قابل درمان نیست و یا دیر به درمان جواب مى‏دهد و لازم است با حضور یافتن پیش یک روان‏شناس (و اگر خیلى شدید باشد با مراجعه به یک روانپزشک) به درمان اساسى آن پرداخت، بنابراین نکات زیر مورد توجه قرار گیرد: 1- در مکاتبه بعدى مشکل را به طور دقیق و جزئى تبیین نمایید. 2- به یک روانشناس بالینى با مشاوره و یا به یک روانپزشک مراجعه نمایید. 3- اگر مى‏خواهید از نظر تئورى اطلاعاتى در این زمینه داشته باشید مى‏توانید به کتاب‏هاى معرفى شده زیر مراجعه نمایید: 1- درمان رفتارى وسواس، گیل اس استکتى، ترجمه: عباس بخشى‏پور رودسرى، انتشارات روان‏پویا 2- روانشناسى مرضى، ج 1، ساراسون، ترجمه: بهمن بخاران، انتشارات رشد

دکمه بازگشت به بالا