کسی که کسب حرام دارد چگونه او را نهی از منکر کنیم؟

پرسش : اگر بخواهیم فردی را که درآمدش از راه حرام است امر به معروف نماییم شیوه صحیح این کار چیست؟
پاسخ : الف) با تقدیر و تشکر از احساس پاک و عواطف دینى شما، به آگاهى مى‏رساند که مسأله امر به معروف و نهى از منکر، از وظایف مهم دینى هر مسلمان است. مرتبه اول آن – که جنبه ارشادى و راهنمایى دارد – به دوش همگان است. درعین حال در این رابطه باید چند نکته را درنظر داشت: 1- جوانان عزیز باید به دقت احکام شرعى مربوط به امربه معروف و نهى از منکر، موارد معروف و منکر یا شرایط وجوب مراتب آن و کیفیت اجراى نیکوى آن را دقیقا فراگیرند. 2- آمر به معروف و ناهى از منکر، خود را به زیور اخلاق والتزام عملى بیاراید و حتى‏الامکان از شیوه‏هاى رفتارى آموزنده و خلاّق استفاده کند. 3- بهتراست امربه معروف و نهى از منکر، به طور متشکل و گروهى همراه با آموزش‏هاى لازم انجام گیرد. 4- عدم تأثیر آنى و فورى، نباید ما را از انجام وظایف خود بازدارد. 5- حتى‏الامکان باید کوشید تا فرهنگ و پذیرش عمومى نسبت به امر به معروف و نهى از منکر را بالا برد. ب ) حسن اجراى امر به معروف و نهى از منکر داراى شرایطى است از جمله: 1) آمر به معروف و ناهى از منکر داراى شخصیت علمى و عملى باشد. 2) شناخت ویژگى‏هاى روحى وروانى طرف مقابل و به تناسب آنها با وى برخورد نمودن. 3) به دست آوردن خصوصیات مثبت طرف مقابل و از راه آنها او را جذب کردن. 4) با زبان منطقى و عاطفى به شخص فهماندن که آنچه به وى تذکر داده مى‏شود در رابطه با مصالح خود او و به نفع اوست. 5) دورى از تندروى ها و سلیقه‏ها و تعصبات عامیانه. ضمن توجه به نکات فوق نباید انتظار داشت که به هیچ وجه افراد از امر به معروف یا نهى از منکر بدشان نیاید. بلکه وظیفه ما رعایت اصول صحیح اخلاقى و انسانى در تذکر به آنهاست ولى این که بپذیرند یا نه و خوششان آید یا بدشان آید خیلى دست ما نیست و نباید از آن خوفى به دل داشت. P}حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس {E} در بند این مباش که نشنید یا شنید کس{P

دکمه بازگشت به بالا