از کجا بدانم که به سن ازدواج رسیده ام؟

پرسش : انسان چه موقع متوجه می شود که به سن ازدواج رسیده است؟
پاسخ : وقتى سخن از سن ازدواج مى‏شود دو نکته را باید مد نظر داشت که: 1- ازدواج یک زمان صد در صد معین شده و ثابت براى همه انسان‏ها ندارد. 2- سن ازدواج همیشه تابع نیازهاى فردى نیست بلکه از نیازهاى اجتماعى و نوعى نیز متأثر مى‏گردد. با توجه به این دو نکته خاطرنشان مى‏سازد که اگر شخصى به واسطه ازدواج نکردن به گناه آلوده مى‏شود، باید به منظور حفظ پاکى و عفت که تنهانشان کرامت انسانى است ازدواج کند، لذا سن خاص ندارد و هیچ چیزى [مانند تحصیل، بیکارى و…] نمى‏تواند مانع آن شود چون هزینه‏اى که در برابر آن پرداخت مى‏شود یعنى پاکى بسیار گران است. حال چنانچه شخصى به این علت در صدد ازدواج برنیامد و بدون ازدواج به گناه آلوده نمى‏شود در این صورت باید به سراغ عوامل دیگر رفت مانند این که: الف) بقاء نسل و پرورش نسل آدمى را به سوى ازدواج دعوت مى‏کند. در این صورت باید توجه نمود که در چه سنى آدمى مى‏تواند بهتر نسل خودرا پرورش دهد و به تولید مثل ایده‏آل اقدام کند. طبق این معیار بهترین سن ازدواج براى دختر 18 تا 24 و براى پسر سن 24 تا 28 است که نسل قدیم و جدید مى‏توانند به یک درک صحیح برسند و در خدمت کردن به یکدیگر موفق‏تر هستند. ب ) تأمین نیازهاى روحى و روانى فردى و خانوادگى به گونه‏اى که آدمى بدون ازدواج دچار تلاطم روحى شده و یا خانواده او در معرض آسیب فردی و اجتماعى قرار مى‏گیرند و ازدواج تنها راه علاج آن است. در این صورت مقطع سنى خاصى معین نمى‏شود و هر شخصى به حسب مورد، خود تصمیم مى‏گیرد. حال خود مطابق سه معیار ارائه شده، وضعیت خود را سنجیده و در همان سنى که وضعیت فردى و اجتماعى و خانوادگى شما اقتضا مى‏کند اقدام به ازدواج کنید و از حرف و سخن دیگران متأثر نشوید و یا به واسطه موانع اقتصادى، تشریفات اجتماعى و عرفى خواست شخصى خود را سرکوب نکنید که سخت آسیب‏پذیر خواهید شد، همان گونه که تأخیر در آشامیدن آب و تغذیه، سلامت آدمى را تهدید مى‏کند.

دکمه بازگشت به بالا