آیا اطاعت از خدا بخاطر ترس و بهشت کار پسندیده ای است؟

پرسش : آیا اطاعت خداوند به جهت ترس و رسیدن به بهشت، نوعی حب نفس است؟
پاسخ : حب نفس گاهى به معناى هواى نفس و پیروى از خواسته نفس و در تضاد با فرمان‏هاى خدا است، این حب نکوهیده و از رذایل است و گاهى به معناى حب ذات است، به معنای صیانت و حفظ خود از جهنم و کسب آسودگى در بهشت. این حب ممدوح است به اطاعت فرمان‏هاى خدا منتهی خواهد شد. البته کسانى که به مقامات بلند معنوى دست‏ یافته‏اند، معمولا از این‏گونه انگیزه ها نیز چشم مى‏پوشند و حتى اشتغال دل به این‏گونه مراتب را براى خود سزاوار نمى‏دانند. اما براى عموم مردم پسندیده و حسنه است چرا که H} حسنات الابرابر سیئات المقربین {H ؛ M}نیکى نیکان کدورت و غبار مقربان است.{M

دکمه بازگشت به بالا