توبه از گناه چشم چرانی

پرسش : اگر از گناهی مانند چشم چرانی توبه کنم , آیا خطاهای قبلی ما نیز بخشیده می شود؟
پاسخ : حقیقت توبه پشیمانى واقعى از گناه گذشته و تصمیم جدى بر عدم انجام آن در آینده است (البته در امور مالى و حق‏الناس باید مال دیگران نیز به آنها برگردانده شود) و همین اندازه که جوان از چشم‏چرانى گذشته خود پشیمان باشد و با خود عهد کند که در آینده تمام تلاش خود را بر عدم تکرار آن به کار گیرد، حقیقت توبه محقق شده و حتی اگر خداى ناخواسته شکستى رخ دهد نباید مأیوس شد و مى‏توان مجددا عزم را بر ترک گناه جزم نمود.

دکمه بازگشت به بالا