فلسفه حرمت ازدواج با خواهر کسی که لواط شده

پرسش : فلسفه حرمت ازدواج با خواهر لواط شده چیست , آیا توبه واقعی کفایت نمی کند؟
پاسخ : باید توجه داشت که همه احکام الهى براساس مصالح و مفاسدى است که در متعلقات آنها هست و هر کدام فلسفه خاصى دارد (گرچه بیشتر آنها براى ما روشن نشده است). البته ممکن است از نظر پزشکى و بهداشتى هم این‏گونه ازدواج‏ها عواقبى داشته باشد که باید از متخصصان در علوم پزشکى سؤال شود، لکن مدرک و دلیل احکام الهى مسائل پزشکى و بهداشتى نیست؛ بلکه تابع آیات و روایات است و چه بسا فلسفه‏اى فرابهداشتى و فراپزشکى داشته باشد. لواط از گناهان بزرگ است. شخصى که مرتکب این عمل شنیع مى‏شود، از نظر خدا و رسول او و ملائکه مورد لعنت واقع مى‏شود و اگر در حال بلوغ و یا اختیار، اراده و عقل مرتکب این عمل شده باشد و بدون توبه واقعى مرده باشد، عذاب او شدید خواهد بود. پیامبر اکرم(ص) مى‏فرماید: «وقتى که لواط ‏کننده در قبر نهاده شد بیشتر از سه روز باقى نمى‏ماند و خداوند او را میان قوم هلاک شده لوط پرتاب مى‏کند و روز قیامت هم با آن قوم ستمکار محشور مى‏شود» ، V}(میزان‏الحکمه، ج 11، ص 5369){V. حال اگر هر دو یا یکى بالغ بوده و عمل لواط در نزد حاکم شرع یا با اقرار و یا شهادت شهود، ثابت شود، باید حد شرعى بر او جارى گردد و حد آن به یکى از چند صورت است: الف) کشتن با شمشیر و امثال آن، ب ) سوزاندن، ج ) دست و پاى او را بسته و از کوه پرتاب کنند، د ) سنگسار کردن، ه ) خراب کردن دیوار بر روى او. البته هر کدام را حاکم صلاح بداند، اجرا مى‏کند و این در صورتى است که دخول محقق شده باشد. اما اگر دخول نکرده باشد، حد آن صد ضربه شلاق است. حال اگر قبل از شهادتِ شهود توبه کند، حد ساقط مى‏شود؛ ولى اگر لواط کننده و مفعول یا یکى از آنها بالغ نبوده‏اند حد جارى نمى‏شود؛ بلکه اگر نزد حاکم ثابت شود تأدیب مى‏شوند و چون بالغ نبوده‏اند، گناهى در نامه عمل آنها نوشته نمى‏شود ، V}(تحریرالوسیله، ج 4، ص 198 و 199){V. کسى که خداى ناخواسته با پسرى عمل لواط انجام داده، اگر یقین دارد که هنگام عمل حتی قسمت کمی از آلت داخل در دبر شده است، خواهر و دختر و مادر لواط دهنده بر لواط کننده حرام است، ولى دختر و مادر فاعل بر مفعول حرام نیست. بله، اگر عمل لواط به صورت متقابل انجام شده باشد؛ یعنى، هر یک هم فاعل بوده و هم مفعول، ازدواج با افراد مذکور براى هر دو حرام است. اما اگر لواط به حدّ دخول نرسیده و فقط در حد تفخیذ انجام گرفته و اگر الان شک دارد که آیا لواط همراه با دخول بوده یا به صورت تفخیذ انجام شده، افراد مذکور حرام نمى‏شوند و ازدواج با آنها مانعى ندارد. الف) در صورتى که مورد از موارد حرمت ازدواج باشد ازدواج درست نیست و از اساس باطل مى‏باشد، بنابر این لازم است بى‏درنگ از هم جدا شوند. ب ) این که این دو مسأله چه ربطى با هم دارد خدا مى‏داند، ملاک در حکم شرعى روایاتی است که از ناحیه شارع مقدس رسیده و همه باید تابع آن باشیم. لازم به تذکر است که بسیارى از احکام فلسفه‏هایى دارند که ما از آنها بى‏خبریم و با خیال‏بافى‏هاى خود نباید در برابر آنها استعجاب و یا خداى نخواسته به انکار برخیزیم. گرچه مى‏توان فهمید که برخى از کارهاى زشت یا نیکو در دنیا نیز مجازات یا پاداش دارد و از جمله مجازات‏هایى که براى لواط‏ کننده در نظر گرفته شده، محدودیت در ازدواج با خواهر، دختر و مادر طرف مقابل است. علاوه بر آن که این محدودیت خود راهى براى کاهش این عمل شنیع و ارتکاب آن است، چه این که فرضا بر اثر فشار غرایز اگر غفلت کرد و مرتکب این گناه شد، با توبه بتواند مورد مغفرت قرار گیرد. اما براى همیشه با این محدودیت مواجه خواهد بود؛ چون اگر بخواهد این قلم را نیز نادیده بگیرد، براى همیشه با عذاب وجدان و احساس این که هر روز در درون با جنگ و بحران روبه‏رو است سر خواهد کرد. اما در صورت گردن نهادن به این حکم الهى خود را در مبارزه با خدا و دستورات او احساس نمى‏کند. علاوه بر آن که از جهت روان‏شناسى نیز نمى‏توان آینده ازدواج این افراد را موفق دانست؛ چه این که قطعا این عمل تأثیر روحى خود را بر آن فردى که مرتکب این عمل شنیع شده است، در تمام طول زندگى – به ویژه در روابط جنسى و زناشویى – خواهد داشت و چنانچه دختر، خواهر یا مادر طرف مقابل نیز متوجه قضیه گردند، مسأله و عواقب فروپاشى خانواده و روابط خانوادگى آنان غیرقابل پیش‏بینى است. پ ) استغفار رافع عذاب اخروى عمل انجام شده است، ولى هرگز آثار وضعى آن مانند حکم فوق را برنمى‏دارد، همین طور جهل و علم طرفین و اطرافیان آنها هیچ دخلى در حکم وضعى ندارد. ت ) در صورتی که عمل لواط قبل از ازدواج صورت گرفته باشد به طور وضعى مانع تحقق و ثبوت ازدواج مى‏شود، اما اگر بعد از ازدواج باشد ازدواج به ثبوت رسیده را باطل نمى‏کند، زیرا قبلاً ازدواج ثبوت و تحقق یافته است و در زمان تحققش مانعى براى آن وجود نداشته است.

دکمه بازگشت به بالا