فلسفه حرام بودن شراب و نوشابه های الکلی

پرسش : فلسفه تحریم شراب و نوشابه های الکلی، چیست ؟
پاسخ : نوشیدن شراب اگر چه یک قطره و براى چشیدن باشد حرام است. در جواب این سؤال چند نکته را مى‏توان مورد بررسى قرار داد: خوردن شراب به صریح قرآن و ضرورت دین مبین اسلام، ممنوع و حرام است. فلسفه تحریم شراب و نوشابه‏هاى الکلى، صرفا زیان‏هاى جسمى آن نیست. عمده مسأله در بروز حالت مستى و خروج از اعتدال است. بسیارى از جنایت‏ها، تصادف ها و… در اثر مستى روى مى‏دهد. اگر کسى اندکى انصاف داشته باشد و تنها به عوارض ظاهرى مى‏گسارى در جوامع مختلف بپردازد، حکمت بالغه این حکم الهى را از صمیم دل تأیید خواهد کرد. به ویژه در زمان حاضر چرا که در این زمان به جهت زندگى ماشینى و سرعت برقرارى عقل و اعتدال ضرورت بیشترى دارد، چنان که امروزه در بسیارى از کشورها براى صاحبان مشاغل حساس مى‏گسارى ممنوع است.

دکمه بازگشت به بالا