ملاک موفق بودن چیست؟

پرسش : بهترین پاسخ در برابر کسانی که دین را مایه عقب افتادگی جامعه می دانند، چیست؟
پاسخ : باید دید ملاک موفق بودن چیست؟ آیا مال و منال زیاد داشتن و یا پست و مقامى بالا را دارا بودن دلیل بر موفق بودن انسان است؟ آیا بزرگ مردى مانند حضرت على(ع) با آن زهد و وضع غذا و پوشاک که کفش خود را بارها وصله زده بود، انسان‏هاى موفقی نبوده‏اند. باید موفق بودن و نبودن را با ملاک اعتقاد و جهان‏بینى سنجید و فهمید که از نظر دین و اعتقادات ما، ملاک موفق بودن و خوشبخت بودن چیست؟ آیا اگر دست از اعتقادات خود برداریم و با نماز و روزه سر و کارى نداشته باشیم و شراب بخوریم و مانند حیوانات برهنه شویم و حیا و وقار را کنار بگذاریم، به پیشرفت و سعادت مى‏رسیم؟ آیا نماز و روزه و امثال آنها، باعث عقب ماندگى ما شده و یا دور ماندن از محتواى دین و عمل نکردن به دستورات الهى و خود کم‏بینى و دلدادگى به بیگانگان و دشمنان؟ آیا کشورهایى که پیشرفت کرده‏اند عامل آن اختلاط زن و مرد و رفتن به کاباره‏ها و مستى و عربده کشیدن و گوشت خوک خوردن و زنان را در حد یک کالا پایین آوردن و خاموش کردن چراغ مهر و محبت و عاطفه و گسستن پیوندهاى عمیق خانوادگى و عاطفى بوده؟ و یا نظم و پشتکار و خودباورى و نشاط و تحرک که اینها همگى عین دین و محصول آن است و دین، ما را به آنها دعوت کرده و ما را موظف به عمل به آنها نمود؟ شما دانشجوى گرامى باید با مطالعات عمیق‏تر به سلاح علم و دین‏شناسى مجهز گردید و این انسان‏هاى ساده لوح و جاهل را از اشتباه درآورید و به دین راهنمایى کنید.

دکمه بازگشت به بالا