دیدن افراد صالح انسان را مسرور و شادمان می کند

پرسش : با دیدن افراد صالح دچار سرور و شادمانی می شوم، علت این امر چه می تواند باشد؟
پاسخ : خداوند همه انسانها را با فطرتى پاک آفریده لذا همه انسان‏ها اولاً و بالذات تمایل و گرایش به خوبى‏ها دارند همه افراد عدالت، صداقت، راستى و حقیقت را دوست دارند البته گاهى اوقات موانعى در افراد به وجود مى‏آید که جلو این تمایلات و گرایشات مثبت را مى‏گیرد یا جهت آنها را به سمت و سویى سوق مى‏دهد که برخلاف فطرت آنها است مثلاً گناه کردن، رفاقت و دوستى با افراد گمراه، خوردن غذاى حرام و امورى از این قبیل یا مانع گرایشات فطرى انسان به حقیقت است و یا باعث مى‏شود مصداق حقیقت بر انسان مشتبه شود یعنى انسان دچار اشتباه در مصداق شود و چیزى را حقیقت بداند که واقعا حقیقت نیست که این در واقع نوعى گمراهى است که انسان‏هاى زیادى به آن مبتلا هستند یعنى علیرغم این که دنبال حقیقت و سعادت هستند ولى در پیدا کردن این مصداق دچار اشتباه شده‏اند، بنابراین براساس آیات قرآن خداوند انسان را با فطرتى پاک آفریده که آن فطرت ذاتا تمایل دارد به سوى خوبى‏ها حرکت کند A}فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التى فطر الناس علیها لاتبدیل لخلق الله ذلک الدین القیّم ولکن اکثر الناس لایعلمون {A ؛ M}پس روى خود را متوجه آیین خالص پروردگار کن. این فطرتى است که خداوند انسان‏ها را بر آن آفریده؛ دگرگونى در آفرینش الهى نیست، این است آیین استوار؛ ولى اکثر مردم نمى‏دانند.{M حال سؤال شما دقیقا بیان همین حقیقت است که قرآن مى‏گوید یعنى این علاقه و تمایل به سوى خوبى‏ها که از مصادیق آن انسان‏هاى مؤمن هستند و تنفر و بیزارى از بدى‏ها که از مصادیق آن انسان‏هاى غیرمؤمن هستند، عمل کردن براساس مقتضاى فطرت است و نشانه این است که شما فطرتى پاک دارید و چراغ فطرت شما هنوز روشن است و زمینه مناسبى در شما وجود دارد که درمسیر حق حرکت کنید و ایمان خود را با عمل به واجبات الهى و ترک گناهان و محرمات روز به روز تقویت نمایید.

دکمه بازگشت به بالا