چگونه فرهنگ دینی را توسعه دهیم؟

پرسش : راهکارهای توسعه فرهنگ دینی چیست؟
پاسخ : توسعه فرهنگ دینى و به عبارت دیگر دین‏مدار شدن زندگى شخصى و اجتماعى انسان‏ها، راه‏کارهاى مختلفى دارد ولى باید پذیرفت که موفق‏ترین راه‏کارها راهى است که عوالم شخصى و اجتماعى و حتى حکومتى مجموعا در نظر گرفته شوند با توجه به این مقدمه توسعه فرهنگ دینى با در نظر گرفتن سه عامل مهم عملى مى‏گردد: الف) تهذیب نفس و تهذیب اخلاق آحاد افراد جامعه؛ این مسأله گرچه راهى دشوار است ولى با دقت و تأمل پى خواهیم برد که تا فرد فرد انسان‏ها در جامعه خود ساخته نشوند فرهنگ دینى راه توسعه و رشد را در جامعه نخواهد پیمود و آمال و غرائز و شهوات افراد مانع گسترش آن خواهد شد. ب ) برقرارى حکومت دینى به طورى که حاکمان زمینه‏هاى عدالت اجتماعى در همه ابعاد آن (اقتصادى، سیاسى، فرهنگى و…) را فراهم آورند. اگر حکومت دینى نباشد هر چند مردم متدین باشند فرهنگ دینى در جامعه گسترده نخواهد گشت. ج ) مسؤولیت‏پذیرى مردم در قالب اجراى امر به معروف و نهى از منکر با رعایت حدود و ضوابط آن که البته براى دستیابى به هر یک از این سه عامل سازنده، راه‏هاى مختلف و متعددى وجود دارد. براى آگاهى بیشتر ر.ک: 1- تدین، حکومت و توسعه، محمد جواد لاریجانى. 2- دین و توسعه فرهنگى، سیاسى و اقتصادى، دکتر منصورنژاد.

دکمه بازگشت به بالا