راه فراموش کردن شکست عشقی و عاطفی

پرسش : یک شکست عاطفی را چگونه می توان فراموش کرد و چه مدت طول می کشد؟
پاسخ : معمولا” زندگی انسان فراز و نشیب های زیادی دارد و این فراز و نشیب ها همراه با پیروزیها و شکست ها, ناکامی ها و موفقیت هاست و تقریبا” همه ی انسان ها با یک چنین فرآیندی درگیر هستند و این حوادث تلخ و شیرین را در گستره زندگی خود تجربه می کنند اما چرا واکنش افراد نسبت به این حوادث متفاوت است ؟ چرا بعضی با یک بار مواجه شدن با تجربه تلخ مستائصل و درمانده می شوند و در مقابل عده ای بارها ناکامی ها را تجریه می کنند اما امیدوارانه به جنگ با مشکلات می روند و پیروزی خودشان را در تسلیم نشدن در مقابل مشکلات و سختی ها می دانند. چرا بعضی خوشبختی را در این می دانند که هیچ گاه با ناکامی مواجه نشوند و بعضی مواجه شدن با ناکامی را لازمه ی زندگی طبیعی خودشان می دانند؟ پاسخ به همه ی این چرا در این سخن نهفته است که انسانها هر کدام درک متفاوتی از زندگی دارند چه اینکه ممکن است دو نفر در یک شرایط همسان زندگی می کنند اما یکی از شرایط زندگی ناراضی , ناراحت و نگران است و دائما” با منفی بافیها خود را در تله ی افسردگی گرفتار و دیگری در همان شرایط اما راضی , بدون نگرانی و پذیرای واقعیت های زندگی و بفکر اصلاح و تغییر شرایط موجود می باشد اگر کمی دقت کنیم این موضع گیری متفاوت و بعضا” متعارض ناشی از درک و شناخت افراد از واقعیت های زندگی است بنابراین بهترین راه حل برای مقابله با شکست ها و بهترین پیشنهاد برای استفاده از فرصتهایی که در زندگی برای انسان پیش می آید این است که ما شناخت و درک خودمان را از اوضاع و شرایط زندگی تصحیح کنیم آنگاه حوادثی که در زندگی برای ما رخ می دهد بهتر مورد تجزیه و تحلیل ما قرار می گیرند و تجزیه و تحلیل درست از مسائل , ما را در گزینش راههای صحیح کمک می کند اما چه کنیم تا شناخت خودمان را اصلاح کنیم ؟ بنظر می آید توجه به نکات زیر به ما کمک خواهد کرد تا بهتر تجزیه و تحلیل کنیم , بهتر بشناسیم و بهتر انتخاب کنیم . 1. در برخورد با حوادث خیلی سریع قضاوت نکنیم . 2. اگر حادثه ی تلخی برای ما پیش آمد بجای اینکه خودمان را یکسره ناکام و شکست خورده ببینیم , از گوهر عقل کمک بگیریم و علت وقوع آن حادثه را به دقت مورد بررسی قرار دهیم . 3. علت شکستها یا به عوامل دیگری غیر از خود ما مربوط می شود یا به خود ما. 4. بعد از این که علت حادثه را شناختیم از فکر خودمان و دیگران و همچنین از تجارب دیگران استفاده کنیم تا راه حل مناسب برای آن پیدا کنیم . 5. اگر علت آن ناکامی خود ما بوده ایم به اشتباه به دیگران نسبت ندهیم و آنها را متهم نکنیم بلکه با خود فکر کنیم که چه باید کرد تا دوباره مرتکب آن اشتباه نشویم . 6. اگر دیگران علت آن مشکل بوده اند دلیلی ندارد که ما خودمان را سرزنش کنیم و نسبت به خودمان نگرش منفی پیدا کنیم بلکه باید تائمل کنیم که اگر تعمدی در کار نبوده است بپذیریم که اینگونه حوادث برای بسیاری از افراد اتفاق می افتد و نباید هراسی به خود راه دهیم و اگر تعمدی در کار بوده است بجای مستائصل شدن به فکر چاره جویی برآئیم و راه حل منطقی آنرا با استفاده از فکر دیگران و مشورت با افراد کارشناس و با تجریه , پیدا کنیم . 7. هیچ گاه توقع نداشته باشیم که با مشکلی یا شکستی در زندگی مواجه نشویم بلکه به این فکر باشیم که اگر مشکلی پیش آمد چگونه با آن مقابله کنیم . 8. شکست ها را سکوی پرش قرار داده تا به قله های پیروزی دست پیدا کنیم . 9. به توانایی ها و امکاناتی که خداوند در اختیار ما گذاشته فکر کنیم اگر همین الاذن نگاهی به سر تا پای خود کنید سراسر وجود شما را نعمت های خداوند پر کرده پس چرا خود را شکست خورده و مفلوک می انگارید. برخیز و از آنهمه امکانات برای جبران گذشته بهره بگیر. 10. به خدا توکل کن و هیچگاه خودت را تنها مپندار که خداوند همیشه با ماست . به هر طرف که رو کنیم خداوند حضور دارد و اگر در زندگی صبور باشیم و از مشکلات نهراسیم و از امکانات و استعدادهایی که خداوند در اختیار ما قرار داده خوب استفاده کنیم قطعا” به موفقیتهایی دست پیدا خواهیم کرد. ان شائ الله .

دکمه بازگشت به بالا