باور ندارم که امام زمان ظهور می کند

پرسش : انتظار ظهور آقا امام زمان(عج ) را در وجودم احساس نمی کنم، ریشه این مشکل چیست؟
پاسخ : درک دقیق معناى انتظار مبتنى بر فهم جامع اندیشه مهدویت است واندیشه مهدویت را باید با توجه به مجموعه معارف اسلامى و در راستاى هدف کلى دین اسلام دید. بنا بر آموزه‏هاى دینى، مهدى(عج) روزى ظهور کرده و وعده‏هاى الهى را به اجرا درمى‏آورد او برپا کننده حکومت صالحان مى‏باشد و مؤمنان به میزان ایمان وعمل صالحشان در حکومت مهدى(عج) قرب و منزلت دارند. این اندیشه پایانى زیبا و نورانى براى جریان زندگى انسان تصویر میکندو عامل شعله‏ور شدن امید در دل‏هاى مؤمنین است. امید به ظهور مهدى(عج) همان امید به خداست. امید موتور حرکت انسان در زندگى است و امید به مهدى(عج) عامل حرکت استوارتر انسان در مسیر خوبى‏ها یعنى همان هدف اصلى دین مى‏باشد. مقصود از انتظار فرج، امید و دلبستگى به مهدى(عج) است. بنابراین انتظار فرج مقصود دین به تعبیر شهید مطهرى، انتظارى سازنده و نگه‏دارنده، تعهدآور، نیروآفرین و تحرک‏بخش است. به گونه‏اى که خود نوعى عبادت و حق‏پرستى است. برخى به خطا به گونه‏اى اندیشه مهدویت را تصویر مى‏کنند که انتظار براساس آن به معناى کمک به رشد ظلم و فساد و پرشدن دنیا از گناه مى‏باشد در حالى که بى‏شک چنین امورى با هدف دین بیگانه است، بنابراین انتظار و عشق به مهدى؛ یعنى، عشق به همه خوبى‏ها و امید اقامه همه خوبى‏ها در دنیا این عشق و امید عاملى است که انسان را وامى‏دارد تا هر چه بیشتر و محکم‏تر در راه خوبى‏ها قدم بردارد، پس انتظار فرج مسؤولیت‏آفرین است. بحث در این موضوع نیاز به مطالعه بیشترى دارد. منابع زیر بسیار مفید است: 1- قیام و انقلاب مهدى، شهید مطهرى، صدرا، تهران (این کتاب اساسا به معناى انتظار پرداخته است). 2- امامت و مهدویت، آیت الله صافى، انتشارات اسلامى قم، 1375 (این اثر به مجموعه‏اى از بحث‏ها پیرامون امام مهدى(عج) پرداخته و خصوص بحث انتظار نیز یکى از فصلهاى کتاب است، ج 1، صص 351 – 398). با توجه به مطالب مذکور کسى واقعا مى‏تواند انتظار فرج داشته باشد. که اولاً وضع موجود دنیا را درک کند و از آن اطلاع داشته باشد و دریابد که بشریت در وضع مطلوبى زندگى نمى‏کند ظلم و بى‏عدالتى غوغا مى‏کند، فساد بسیارى از جامعه را در برگرفته و معنویت و کمال و عدالت منزوى گشته. ثانیا: به وضع موجود راضى نبوده و خواستار اصلاح جامعه و بشریت باشد. ثالثا: حضرت مهدى را بشناسد و شرایط ظهور و نتائج ظهور حضرت را بداند اگر این سه حالت پیش آمد انسان نه تنها در وجود خود احساس نیاز حضور مصلح جهان را مى‏نماید بلکه این مسئله یکى از مهمترین آمال و آرزوهاى او در خواهد آمد. مانند کسى که از مرض جسم خود اطلاع پیدا کند و طالب بقاء زندگى سالم خویش باشد و طبیب آن درد را هم بشناسد. مسلما چنین شخصى آرزوى وصال و ملاقات طبیب را مى‏نماید.

دکمه بازگشت به بالا