چگونه در برابر مشکلات صبر کنیم؟

پرسش : صبر را تعریف کرده و یک جوان تا چه حد می تواند در برابر مشکلات جامعه امروز صبر نماید؟
پاسخ : به طور کلی اساس نظام هستی بر حکمت و عدل استوار است و نیز از سنت های تبدیل ناپذیر الهی سنت امتحان است و انسان در برخورد با ناملایمات و امور ناسازگار با طبع و روحیات و اهدافش باید اهل تحمل و شکیبایی باشد. صبر از ارزش هایی است که مفهوم آن واضح و بی نیاز از تعریف است و میزان صبر انسان بستگی کامل به میزان معرفت و ایمان انسان دارد. هر چه هدف عالیتر و مقصد والاتر و معرفت و ایمان بیشتر و عمیق تر باشد, صبر و شکیبایی انسان بیشتر خواهد بود. مثلا” در جریان حادثه کربلا و صبر و شکیبایی بی نظیر سیدالشهدا(ع) نمونه کاملی از صبر انسان کامل به نمایش گذاشته شد به طوری که در یکی از زیارت های امام حسین (ع ) چنین آمده است : «فرشتگان آسمان از صبر تو شگفت زده شدند». در هر صورت برای حفظ ایمان و رسیدن به سعادت بشری باید همواره به سلاح صبر مجهز بود و تا انسان در دنیا زندگی می کند چون عالم دنیا, عالم تزاحمات و کشمکش و درگیری می باشد باید این سلاح را بر زمین نگذارد چون : P}صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند{E}بر اثر صبر نوبت ظفر آید{P البته خداوند نیز به میزان مشکلات و سختی ها به انسان صبر عنایت می کند, چنانچه در روایتی آمده : H}»ینزل الصبر علی قدر المصیبه ;{H صبر به میزان مصیبت و گرفتاری نازل می گردد«, V}(میزان الحکمه , ج 5 / 275, چاپ انتشارات دفتر تبلیغات).{V امتحان هر گروهی نیز تناسب با خود آن اشخاص دارد به عنوان مثال یک پیرمرد را به وسیله ی نگاه به نامحرم امتحان نمی کنند یا یک فقیر را به سبب انفاقات مال اعم از واجب (خمس و زکات ) یا مستحب مورد آزمایش قرار نمی دهند در سن شما و دوستان امثال شما یکی از مهمترین ابزارهای امتحان الهی مسئله ی غریزه ی جنسی و در مرتبه ی بعد مسئله استقلال مالی و معیشتی است , هر انسان منصفی اذعان دارد در قبال این گونه امور صبر نمودن و به عبارت دیگر تسلیم شیطان و هوای نفس نشدن سخت و دشوار است ولی توجه به دو نکته مهم است یکی اینکه نابرده رنج گنج میسر نمی شود و تجربه ثابت کرده جوانانی که در این راستا به رنج و مشقت بیفتند مالک گنج ویژه ای از طرف خداوند می گردند یعنی خداوند هزاران هزار برابر جبران می نماید. دوم این که آنچه خداوند از ما خواسته مبارزه ی با شیطان و هوای نفس است به طوری که آدمی خود را بدون مقاومت در اختیار هوای نفس و شیطان قرار ندهد حال اگر د راین مسیر و مجاهده گاهی دچار شکست شد مأیوس نشود و بداند که شکست و تنزل در این مسیر طبیعی است , در نتیجه یک جوان وظیفه دارد در حد توان مجاهدت کند بقیه امر را نیز خداوند جبران می کند و با توجه به شرایط شخص سریع الرضا و غفار است . در پایان یادآوری یک نکته مهم است و آن کیفیت صبر در مقابل مسائل است صبر در مقابل فقر و تهی دستی با صبر در مقابل غریزه جنسی با صبر در مقابل غیبت و تهمت متفاوت است. صبر عملی در برابر غریزه جنسی آن است که: اولا، انسان فکر خود را کنترل کند و به طوری که از اوهام و خیالات شهوانی پرهیز نماید تا این مسئله خود مقدمه ای برای گناه و تحریک او نشود. ثانیا”، از دیدن فیلم ها و صحنه های مهیج خودداری نماید. ثالثا”، از خواندن کتاب ها و شنیدن مطالبی که صلاح نیست دوری کند. رابعا”، غذای خود را کنترل نماید و اگر می تواند هفته ای یک یا دو روز روزه بگیرد. خامسا”، خود را به امور معنوی مشغول نماید. در پایان ما برای مشکلات همه ی جوانان مخصوصا” دو مشکلی که ذکر نمودید دعا می کنیم و امیدواریم خداوند تعالی نظر لطف و کرامت خویش را به این قشر عزیز معطوف دارد.

دکمه بازگشت به بالا