قرآن شفای هر دردی

پرسش : با عنایت به اینکه قرآن شفای هر دردی است چگونه می توان با قرآن انس گرفت؟
پاسخ : برای بهره مندی از دولت قرآن و ره یافتن به خلوت آرامش و معنویت آن موارد زیر را باید مد نظر داشت : T} الف . فهم قرآن:{T قرآن می فرماید: »… ان الذین اوتوا العلم من قبله اذا یتلی علیهم یخرون للاذقان سجدا”. و یقولون سحبان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا” . و یخرون للاذقان یبکون و یزیدهم خشوعا”; کسانی که پیش از (نزول قرآن و آیات ) آن , به آن ها دانش داده شده , هنگامی که (این آیات ) بر آنان خوانده می شود, سجده کنان به خاک می افتند و می گویند: منزه است پروردگار ما, که وعده هایش به یقین انجام , شدنی است . آن ها (بی اختیار) به زمین می افتند و گریه می کنند و (تلاوت این آیات همواره) بر خشوعشان می افزاید« V}(اسراء آیه 109 – 107).{V علامه طباطبایی می فرماید: »مراد از علم داده شدگان قبل از نزول قرآن , کسانی هستند که خود را برای فهم و هضم سخن حق و قبول آن آماده کرده اند و این آمادگی از این روست که به علم حقیقت معنای قرآن مجهز شده اند و همین علم قبلی هم برایشان صفت خشوع را به ارث آورده , در نتیجه وقتی برایشان قرآن تلاوت می شود, بر خشوعشان افزوده می گردد«,V}(المیزان , ج 13, ص 222).{V فهم قرآن را باید کسب کرد تا خشوع , خضوع , لذت و… به دنبال آن بیاید. فهم قرآن , دارای مراحل زیر است : 1. آشنایی با مفاهیم و معانی قرآن: برای آشنایی با مفاهیم قرآن به طور مستمر و مداوم باید از تفسیرهای فارسی مثل تفسیر نمونه , تفسیر آقای قرائتی , تفسیر آیه الله جوادی آملی و مانند آن , استفاده کرد. 2. تدبر: پس از آشنایی با قرآن , باید به تعمق و تدبر در آن پرداخت , تا عبرت و دعوت قرآن را دریافت . مولا علی (ع ) می فرمایند: »الا لاخیر فی قرائه لیس فیها تدبر…; آگاه باشید در آن قرائت قرآنی که تدبر نباشد (خوبی و رشد عقلانی و معنوی و) هیچ خیری وجود ندارد«, V}(میزان الحکمه , ج 8, ص 88, ر 16234).{V T} ب . عمل به قرآن :{T باید دعوت قرآن را لبیک گفت و به آن عمل کرد. نتیجه ی فهم قرآن و مراتب آن , باید عمل به قرآن باشد و گرنه به اندازه ی عمل نکردن به قرآن و بی اعتنایی به آن , قساوت قلب افزون می گردد و آثار روح افزا و حلاوت تلاوت کاسته می شود. امام صادق (ع ) درباره ی تفسیر این آیه »… یتلونه حق تلاوته …; کسانی که قرآن را همانگونه که سزاوار تلاوت است , تلاوت می کنند…«, V}(سوره ی بقره , آیه ی 121).{V می فرمایند: H}»یرتلون آیاته و یتفهمون معاینه و یعملون باحکامه و یرجون وعده و یخشون عذابه و یتمثلون قصصه و یعتبرون امثاله و یأتون اوامره و یجتنبون نواهیه … یتلونه حق تلاوته;{H یعنی کسانی که آیات را با ترتیل می خوانند و معانی آن را می فهمند و به احکام آن عمل می کنند و به وعده ی آن امیدوار و از عذابش ترسان می باشند و از قصه های آن الگو می گیرند و از مثال هایش پند می پذیرند و اوامر آن را انجام می دهند و از نواهی آن اجتناب می کنند…«, V}(میزان الحکمه , ج 8, ص 84, ر 16217, چاپ اول , سال 1363, قم , مکتب الاعلام الاسلامی ).{V T} ج . رقت قلب:{T عمل به قرآن موجب رقت قلب و بروز حالات دلپذیر معنوی می شود. تلاوت آن نیز قلب را صفا و جلا می بخشد. T} د. تلاوت مستمر:{T باید قرآن را هر روزه خواند. رسول اکرم (ص ) می فرمایند: H}»علیکم بتعلم القرآن و کثره تلاوته{H ; بر شما باد آموختن قرآن و تلاوت زیاد آن «, V}(همان , ص 75, ر 16163){V. در روایتی دیگر حضرت می فرمایند: H}»ان هذه القلوب تصداء کما یصداء الحدید »قیل : یا رسول الله فما جلاؤها؟ قال : تلاوه القرآن;{H به درستی که دل ها نیز مانند آهن زنگار می گیرد. سؤال شد: یا رسول الله جلابخش چنین دل هایی چیست ؟ فرمود: تلاوت قرآن «, V}(همان , ص 81, ر 16198){V. T} ه . ترتیل :{T شایسته است قرآن با ترتیل خوانده شود. حضرت علی (ع ) در تفسیر آیه ی »و رتل القرآن …«, V}(سوره ی المزمل , آیه ی 4){V می فرمایند: H}»بینه تبیانا”, و لاتنثزه نثر الرمل , و لا تهذه هذ الشعر, قفوا عند عجائبه , و حرکوا به القلوب , و لا یکون هم احدکم آخر السوره;{H قرآن را با ترتیل بخوان معنایش این است : آن را حتما” واضح و آشکارا بخوان و نه مانند سنگ ریزه (های بیابان که پراکنده است ) پراکنده بخوان و نه مانند شعر با شتاب بخوان . به عجایب قرآن که رسیدید, مکث کنید و دل های خود را با آن تحریک کنید (و تحت تأثیر قرار دهید) و هم هیچ کدام از شما این نباشد که به آخر سوره برسید« V}(میزان الحکمه , ج 8, ص 87, ر 16230).{V T} و. صوت زیبا:{T قرآن را با صورت زیبا بخوانید یا از نوارهای قرآن استفاده کنید, تا دل تحت تأثیر قرار گیرد. رسول اکرم (ص ) می فرمایند: H}»حسنوا القرآن باصواتکم فان الصوت الحسن یزید القرآن حسنا”;{H قرآن را با صدای خود نیکویی بخشید, زیرا صوت زیبا بر زیبایی و حسن قرآن می افزاید«, V}(همان , ص 82, ر 16212).{V این ها پلی است برای رسیدن به لذات روحی و عشق به قرآن . در پایان سفارش می کنیم راهکارها را طبق برنامه ی روزانه و منظم به کار گیرید تا هر چه بیش تر با قرآن انس گیرید و در سایه ی این انس دلباخته و شیفته قرآن شوید. برای آگاهی بیشتر, مطالعه ی کتاب های زیر معرفی می شود: 1. شهید مطهری , شناخت قرآن . 2. تقی پور, پژوهشی پیرامون تدبیر در قرآن 3. کلانتری , کلیدهای فهم قرآن . در پاسخ به بخش دوم پرسش شما می توان گفت : خودشناسی ارزشمندترین شناخت ها و رساننده به خداشناسی است . در روایت از امیرالمومنین (ع ) است : H}»معرفه النفس انفع المعارف«{H اکنون در این زمینه به دو نوع مطالعه نیاز است: الف ) مطالعه علمی : درباره خودشناسی نوعی و به تعبیر دیگر »انسان شناسی « (اومانولوژی ) است. برای آگاهی بیشتر در این زمینه ر.ک : 1- انسان و ایمان شهید مطهری. 2- انسان در قرآن شهید مطهری. 3- خودشناسی برای خداشناسی محمد تقی مصباح یزدی. 4- جامع السعادات ملا مهدی نراقی. 5- محاسبه النفس سید بن طاووس. ب ) مطالعه عینی : یعنی تفکر و تأمل در وجود خویشتن شناخت معایب و محاسبه نفس خویش . یقینا هر چه آدمی بیشتر در خود فرو رود و به اخلاق و کردار خود بیندیشد بیشتر خود را خواهد شناخت . در این رابطه انسان چون طبیبی حاذق باید بیماری های نفس خویش را دریابد و با مهارت و جدیت به درمان آن بپردازد. این گونه خودشناسی اساسی ترین رکن خودسازی و عروج به مقامات بلند معنوی است . زیرا کسی که فاقد آن باشد عمری را در غفلت و بی خبری سپری خواهد کرد و چه بسا عمری با ملکات رذیله زندگی کند وبه سرای آخرت بشتابد بدون آن که ره توشه ای به همراه داشته باشد. در این رابطه کتاب های اخلاقی تا حدود زیادی می تواند راهنمای انسان باشد. برای آگاهی بیشتر ر.ک : 1- چهل حدیث امام خمینی. 2- المراقبات میرزا جواد ملکی تبریزی. 3- پرواز در ملکوت امام خمینی.

دکمه بازگشت به بالا