دروغ گفتن برای خوشحال کردن و خنداندن دیگران

پرسش : استفاده از دروغ برای خودشیرینی و خنداندن دیگران برایم به صورت عادت درآمده چه کنم؟
پاسخ : تصمیم‏تان براى کنترل زبان تصمیم بسیار ارزشمند و قابل تقدیر و تحسین است ولى براى موفقیت در این مسیر نیازمند تلاش و ممارست و تمرین زیاد است که امیدواریم اراده قوى‏تان بتواند راه را برایتان هموار کند، بدین منظور به نکات زیر توجه کنید: 1ـ در ابتدا با خود شرط کنید که از سخنان کاذب و غیرواقعى در گفتگوهاى خود استفاده نکنید و بگویید اگر مرتکب خلاف شدم خود را جریمه مى‏کنم، مثلاً فرداى آن روز، روزه مى‏گیرم یا فلان مبلغ صدقه مى‏دهم یا… . 2ـ در پایان هر روز و قبل از خوابیدن به محاسبه گفتارتان در طول روز گذشته پرداخته و اگر دچار دروغى شده‏اید به جریمه قراردادى عمل کنید و اگر نه، خدا را شکر کنید. 3ـ سعى کنید به مقدار ضرورت و نیاز به گفتگو بنشینید و آغازگر سخن نباشید. 4ـ با افراد کم حرف بیشتر نشست و برخاست کنید. 5ـ در انتخاب هم‏اتاقى‏ها و دوستان نزدیک خویش دقت بیشترى داشته و سعى کنید با افراد کم حرف هم اتاقى و دوست شوید. 6ـ شناخت خویش را درباره آثار و عوارض سوء پرحرفى گسترش و تعمیق بخشید و ضررهاى دنیوى و اخروى دروغ‏گویى را از لابلاى احادیث و سخنان ائمه اطهار(ع) پیدا کرده و در برابر خود مجسم نمائید. به عنوان نمونه به یک روایت اشاره مى‏کنیم: H}«ان لسان بن آدم کلب عقور ان خلیته عقر فاحزن لسانک کما تخزن ورقک و ذهبک؛{H زبان انسان همچون سگ هار گاز مى‏گیرد (به دیگران صدمه‏وارد مى‏آورد) اگر آن را رها کنید (و به کنترل فکر و عقل در نیاورید) گاز مى‏گیرد (صدمه مى‏زند) پس همانطور که پول و طلاى خود را حفظ مى‏کنید زبان خویش را حفظ کن (و به کنترل عقل و فکر و اندیشه‏ات درآور)».

دکمه بازگشت به بالا