عبرت گرفتن از تاریخ

پرسش : چه موقعی انسان ها از تاریخ عبرت خواهند گرفت؟
پاسخ : هدف از عبرت گرفتن از تاریخ و اعمال دیگران آن است که از ریشه‏ها و علل و امورى که در شکل‏گیرى یک عمل و یا جریان در گذشته دخالت و تأثیر داشته‏اند، به عنوان چراغى پیش روى خود استفاده کنیم؛ یعنى اگر تجربه موفقى بوده، سعى کنیم آن عوامل و اسباب را در زندگى خود پیاده نماییم و اگر تجربه ناخوشایندى بوده از بروز و ظهور آن ریشه‏ها و علت‏ها جلوگیرى نمایم و این امر باعث صرفه‏جویى در وقت و بهینه کردن امور و باعث هموارتر شدن راه سعادت و بالا رفتن ضریب موفقیت مى‏گردد. و هنگامى انسان‏ها از تاریخ عبرت مى‏گیرند که درک کنند تاریخ داراى سنت‏هایى ثابت است و این سنت‏ها حاکم بر اعمال و روش‏ها مى‏باشد و در طول تاریخ با رفتن نسلى و آمدن نسلى دیگر، آن قوانین و سنت‏ها تغییر نمى‏کند، مثلاً از سنت‏هاى الهى این است که اگر گروهى شکرگزار نعمت‏هاى الهى باشند، خداوند نعمت‏هایش را بر آنها بیشتر مى‏کند و اگر کفران ورزیدند و ناسپاسى کردند خداوند نعمت را از آنها سلب مى‏کند. پس باید سنت‏هاى الهى حاکم بر تاریخ را شناخت و نقش و تأثیر خود را در جهان آفرینش فهمید و رمز موفقیت‏ها و شکست‏ها و سعادت و شقاومت پیشینیان را درک نمود و مطالعه عمیق همراه با تفکر در اعمال آنها داشت و آن ریشه‏ها را چه نیک و چه بد، در زندگى فعلى مورد توجه قرار داد تا به این وسیله از تاریخ عبرت گیریم و اعمال گذشتگان و علت توفیق یا شکست آنها چراغ راه ما باشد.

دکمه بازگشت به بالا