آیا عاشق شدن دختر و پسر اشکال دارد؟

پرسش : آیا عشق ورزیدن پسر به دختر, گناه محسوب می شود؟
پاسخ : نیازهاى عاطفى و غرایز دیگر در ایام جوانى، آدمى را به سوى «دوست داشتن و عشق ورزیدن» سوق مى‏دهد که البته این یک امر طبیعى و غریزى است و کمتر مى‏توان راهى براى گریز از آن پیدا کرد. آنچه در این مقوله اهمیت دارد، کنترل عقلایى بر احساسات و پرهیز از مخاطراتى است که ممکن است فرد را به گرفتارى‏هاى مختلف روحى و جسمى دچار سازد. «دوست داشتن و عشق ورزیدن» حق شماست، ولى اگر این حق از مسیر معیّن، مشخص و صحیح استیفا نشود، ممکن است عوارض نامطلوبى را براى انسان ایجاد کند. شما خوب مى‏دانید جاذبه بین دو جنس مخالف (زن و مرد) بسیار فراوان است؛ مخصوصا در سنین جوانى، که این جاذبه و حساسیت در اوج خود مى‏باشد، در نتیجه هر چند جوان بخواهد رعایت مسایل شرعى و عرفى را در دوستى با جنس مخالف بنماید، اما تمایلات نفسى و وسوسه‏هاى شیطانى قوى‏تر از آنند که انسان گرفتار خطرهاى بزرگ نشود. به همین جهت عقل اقتضا مى‏کند انسان خود را در معرض خطرى که بسیارى از خوش باوران را گرفتار کرده قرار ندهد. البته منظور ما این نیست که هیچ گونه ارتباطى نباشد، بلکه در حد عرف و شرع و سلام و احوال‏پرسى همکاران و فامیل‏ها و همسایگان اشکال ندارد؛ گرچه در همین موارد هر چه رعایت اختصار و احتیاط گردد، براى سلامت روحیه طرفین مناسب‏تر است. روابط با نامحرم تا آنجا که ضرورت شرعى نداشته باشد و به شکستن حریم احکام الهى منجر نشود اشکالى ندارد بنابراین گفت‏وگو و نگاه‏هاى متعارف بدون ریبه اشکالى ندارد. روشن است که هر فرد خود بهتر مى‏تواند تشخیص دهد که کجا از مرز فراتر رفته است. «بل الانسان على نفسه بصیره ؛ آدمى بر نفس خود آگاه و بیناست» ، V}(قیامت ، آیه 14).{V

 

دکمه بازگشت به بالا