مسئولیت حافظان قرآن نسبت به معانی قرآن

پرسش : در صورت حفظ آیات قرآن آیا مسئولیت ما نسبت به معانی آن سنگین تر می شود؟
پاسخ : به طور کلی وظیفه عالم سنگین تر از جاهل است و از کسی که مسائله ای را می داند (چه شرعی و چه اخلاقی و چه اعتقادی ) انتظار عمل می رود. ولی نکته قابل توجه این است که اگر کسی برای این که وظیفه اش سنگین تر نشود از فراگرفتن مسائل دینی و دستورات خداوند دوری کند و خود را جاهل نگهدارد, این عمل عذر بدتر از گناه است و این عذر از او پذیرفته نیست . البته در مورد حفظ قرآن باید دقت داشت علاوه بر خاصیت علم آوری خواندن و تکرار و انس با قرآن دارای ثواب نیز می باشد و حتی اگر کسی عمل نکند محروم از ثواب حفظ و قرائت آن نمی گردد.

 

دکمه بازگشت به بالا