یاد مرگ در کنار زندگی عادی

پرسش : چگونه می توان هم یاد مرگ را در ذهن داشت و هم به حیات عادی خود ادامه داد؟
پاسخ : با کمى تأمل و تفکر روشن مى‏شود که یاد مرگ منافاتى با زندگى عادى ندارد، بلکه موجب تحرک و تلاش بیشتر در زندگى مى‏گردد زیرا اگر انسان حقیقت دنیا و حقیقت مرگ و حقیقت آخرت را شناخت مى‏فهمد که خلقت او براى زندگى جاوید در آخرت است ولى همانگونه که آمدن به دنیا بدون گذراندن رحم مادر و رشد جنین ممکن نیست، زندگى در آخرت هم بدون گذر از دنیا میسور نمى‏باشد و آنچه که موجب عبور انسان از دنیا به عالم برزخ سپس آخرت مى‏شود مرگ است. پس مردن یک پل ارتباطى براى رسیدن به آخرت مى‏باشد. از طرفى هم آخرت جایگاه جزا و ثواب و عقاب است نه جاى عمل و این دنیا است که مزرعه آخرت است پس هر چه بیشتر انسان به یاد مرگ، این کانال عبور به سوى آخرت باشد در دار عمل که دنیا باشد بیشتر تلاش مى‏کند و توشه بیشترى براى آن سفر طولانى برمى‏دارد، کسى که همیشه در ذهن دارد که هفته آینده به یک مسافرت طولانى مى‏رود از هر لحظه اوقات باقى مانده جهت فراهم نمودن وسائل سفر استفاده بهینه مى‏نماید. پس یاد مرگ نه تنها انسان را از زندگى عادى بازنمى‏دارد بلکه به یک زندگى ایده‏آل و بهتر از عادى مى‏رساند. براى آگاهى بیشتر ر.ک: معاد، شهید مطهرى.

 

دکمه بازگشت به بالا