چرا ساخت مجسمه حرام است؟

پرسش : چرا کشیدن اشکالی که روح دارند اشکال دارد؟ علت آن چیست؟
پاسخ : بنا بر فتوای حضرت آیت الله بهجت ; ساختن مجسمه موجودات جان دار حرام است , اما نگهداری آن برای مقاصد غیرحرام بنا بر اظهر جایز است و نیز معامله به همین مقصود مانعی ندارد, اگر چه احتیاط مستحب در ترک آن است و نقاشی موجودات جان دار بنا بر اظهر حرام نیست , اگر چه احتیاط در ناقص یا جدا کشیدن آن است , V}(توضیح المسائل , مسائله 1626){V. علت آن هم روایاتی است که در این خصوص از معصومین (ع ) رسیده است . از آن جمله امام باقر(ع ) فرموده اند: H}»اول من صور صوره علی مثال آدم (ع ) لیفتن به الناس و یضلهم عن عباده الله تعالی{H ; اولین کسی که دست به تصویر زد مجسمه حضرت آدم را ساخت تا مردم را دچار شرک و گمراهی کند و از عبادت خدا بازدارد«, V}(مجلسی , محمد باقر, بحارالانوار, ج 3, ص 248){V. و در روایت دیگر می خوانیم : H}»انا معاشر الملائکه لا ندخل بیتا” فیه کلب ولا تمثال جسد…{H; ما گروه فرشتگان داخل خانه ای که در آن سگ یا مجسمه انسان باشد نمی شویم …«, V}(شیخ حر عاملی , وسایل الشیعه , تحقیق ربانی شیرازی , ج 3, ص 464, ح 1){V. از مجموعه روایات به دست می آید آنچه موجب نکوهش مجسمه سازی شده , فراهم سازی زمینه بت پرستی و غفلت از عبادت خدا و یا ادعای خالقیت و هماوردی با خدا و دلایلی دیگر از این قبیل که از جهت فرهنگی موجب تخدیر افکار و انحراف اذهان از علم و معنویت می شود و از جهت اقتصادی موجب اسراف و تبذیر و صرف هزینه و امکانات در موارد بی فایده و حتی مضر می شود. به هر میزان آسیب های فوق نمایان تر باشد حکم مشهور فقها به حرمت نزدیک تر می شود ازاین رو درباره بت تراشی به آسانی حکم بر حرمت می دهند تا برسد به نقاشی که در برخی موارد حکم بر کراهت و یا احتیاط در ترک می دهند و فلسفه این احکام چیزی جز راهنمایی به سوی علم و معنویت و انتخاب روش برتر در زندگی نیست .

دکمه بازگشت به بالا