چگونه زبان خود را کنترل کنیم؟

پرسش : چگونه زبان خویش را کنترل کنم تا گناه و غیبت نکند؟
پاسخ : با توجه به اینکه این مسائله به صورت یک عادت و ملکه درآمده است , به طور طبیعی مبارزه با آن هم اراده و عزم جدی و پشتکار و مقاومت می طلبد. بنابر این اگر خواستار ریشه کن کردن این عادت شوم – که هم نزد خدا ناپسند و هم برای دوستان و اطرافیان ملال انگیز می باشد – هستید, باید خود را برای یک کوشش دراز آهنگ آماده سازید و گام به گام بر اساس رهنمودهای داده شده اقدام نموده , و در هر مرحله نتیجه را برای ما اعلام دارید, تا برنامه لازم در مراحل بعد را تقدیم داریم . آنچه اکنون پیشنهاد می گردد را به مدت 30 روز انجام دهید و نتیجه را برای ما ارسال فرمایید: الف ) در هر روز 5 نوبت به هنگام حرف زدن در مسایل غیر ضروری ابتدا با خود فکر کنید که چه مطالبی را می خواهید بر زبان بیاورید. سپس به سرعت از خود بپرسید: چه هدفی از این حرف ها دارم ؟ چه مقدار از آنها هدف مرا تائمین می کند؟ چه مقدار آن واقعا” زاید است ؟ سپس تصمیم جدی بگیرید که مقدار زاید را حذف , و صرفا” به مقدار لازم اکتفا کنید. ب ) جدولی تاریخ دار برای خود تنظیم کنید و هر روز نتیجه این عمل را برای خود ثبت کنید. در جدول مزبور مشخص سازید که چند درصد مطالبی که ابتدائ در نظر داشتید زاید بوده است , و چه مقدار آن را حذف کرده اید. ج ) در جدول تنظیم شده برای هر روز مشخص سازید که آیا به دقت در 5 مورد اشاره شده طبق دستور عمل کرده اید, یعنی همه موارد زاید را حذف کرده اید یا از آن تخلف نموده اید؟ د ) در صورت وجود تخلف , خود را بدین صورت جریمه کنید که در روز بعد یکبار از حرف غیر زاید هم خودداری کنید. در پایان تذکر یک نکته لازم است و آن این که لقمان را گفتند ادب از که آموختی , گفت : از بی ادبان . به نظر ما توجه به این مسائله اثر تربیتی خوبی دارد. در نتیجه به کسانی که دچار مشکل عدم کنترل زبان هستند نگاه کنید و انزجار دیگران را نسبت به این گونه افراد در ذهن خود بیاورید, در اثر تکرار این عمل , زشتی این کار برایتان ملموس تر خواهد شد و عزمتان را برای علاج این معضل جزم تر خواهد نمود. ضمنا” توصیه می شود کتبی را که روایات کنترل زبان را جمع آوری و ترجمه نموده اند را مطالعه نمایید.

دکمه بازگشت به بالا