چرا رقصیدن زن برای زن حرام است؟

پرسش : چرا رقصیدن زن برای زن حرام است دلیل علمی بیاورید.
پاسخ : فقها در مورد رقص , دیدگاه های مختلفی دارند. برخی به جواز آن برای هم جنس و نیز زن برای شوهر, نظر داده اند و برخی دیگر نیز تنها رقص زن برای شوهر را مجاز دانسته اند. دلایل فقهی این دو دیدگاه , در کتاب های مربوطه , موجود است . مستند کسانی که رقص را حرام دانسته اند, احادیثی است که در آن از برخی امور از جمله »رقص « نهی شده است . پیرامون دلیل عقلی و به تعبیر دقیق تر دلیل عقلایی یا فلسفه تحریم آن نیز گفتنی است که فلسفه بعضی از احکام را باید در غایات و نتایجی که یک کار به دنبال دارد, جست و جو کرد. از دیدگاه اسلام , چون انسان موجودی با کرامت و دارای ارزش فوق العاده است , بایستی تمام همت خود را مصروف کمال خواهی کند و برای این منظور, زمینه ها را فراهم ساخته و از آنچه که او را از این هدف باز می دارد, پرهیز کند. از جمله موانع جدی انسان در این راه , اشتغال به لهو و لعب و غفلتی است که از این طریق عاید انسان می گردد. به همین منظور در شریعت الهی , تمهیداتی برای جلوگیری از فرو رفتن فرد و جامعه , در منجلاب هوس ها و غفلت ها, پیش بینی شده است که از جمله آنها, تحریم مسکرات , قمار و رقص می باشد (رقص برای غیرهمسر). البته ممکن است پرسیده شود که آیا چند دقیقه رقص , موجب غفلت می گردد؟ بلی ممکن است یک حادثه چندان آثار مشهودی نداشته باشد; ولی اگر چنین عادت هایی در جامعه فراگیر شود, جامعه به همان دامی خواهد افتاد که اکنون بسیاری از جوامع بدان دچار شده اند; یعنی , فرو رفتن در غفلت ها و شهوت ها و بازماندن از مسیر کمال . بنابراین به منظور پیشگیری از فساد در جامعه رقص تحریم شده است , به علاوه روایاتی داریم که رسول خدا(ص ) می فرمایند: H}»انهاکم عن الزفن «{H یعنی من شما را از رقص نهی می کنم . باز هم تأکید می کنیم که اگر »نگرش وحی را به انسان و جهان « نادیده بگیریم , نه تنها تحریم رقص ; بلکه فلسفه تحریم بسیاری از محرمات دیگر نیز, قابل درک نخواهد بود. رقص زن برای زنان نیز ممکن است باعث برخی از تحریکات شهوانی شود; لیکن کیفیت تائثیر آن بسیار محدودتر می باشد و ممکن است بر افراد خاصی اثر بگذارد, لیکن این که رقص زن برای زن اساسا” حرام است یا نه ؟ در فتاوای مجتهدین اتفاق نظر نیست و برخی آن را جایز می دانند. نکته دیگری که توجه بدان شایسته است , این می باشد که فرضا” رقص حرام باشد لزوما” به خاطر آن نیست که موجب گناه دیگری شود; بلکه ممکن است از این جهت باشد که خود نوعی لهو و موجب دوری از یاد خداست .

دکمه بازگشت به بالا