راههای قوی کردن قدرت بیان

پرسش : برای قوی شدن قدرت بیان و صحبت در مورد موضوعات مختلف چه باید کرد؟
پاسخ : برای موفقیت در این مورد, توجهتان را به نکات زیر جلب می کنیم : 1- زیاد مطالعه کنید تا با واژه ها و کلمات و جمله بندی های مختلف بیشتر آشنا شده و هنگام نیاز از آن استفاده کنید و سطح قدرت و توان خود را بالا ببرید. 2- با دوستان و نزدیکان سرسخن را باز کنید و درباره یکی از موضوعات روز و عمومی صحبت کنید و یا درباره نقطه نظرات دیگران فعال برخورد کنید و اظهار نظر نمایید تا با روش و روحیه مواجهه با دیگران آشنا شوید و توان روانی و روحی شما بالا برود. 3- سعی کنید در کلاس درس درباره یکی از موضوعات رشته تحصیلی و مواد درسی خود, مطالعه بیشتری انجام داده و در قالب کنفرانس و یا سوئال و جواب , مطالب گردآوری شده را به دیگر دانشجویان منتقل کنید. 4- کتاب هایی که درباره سخن و سخنوری و فن ایراد سخنرانی نوشته شده است مطالعه کنید. مانند V} »آیین سخنرانی , دیل کارنگی «{V انتشارات پیمان و نیز سخن و سخنوری , نوشته مرحوم فلسفی . 5- برای سخنرانی کردن و روان صحبت کردن با دیگران , سعی کنید اعتماد به نفس خود را بالا ببرید که لازمه آن تسلط داشتن بر موضوع سخن است . که باید این اهرم را در اختیار داشته باشید و بعد از آن در برابر هر ذهنیتی که به شما ناتوانی را القا می کند ایستادگی کرده و بلکه خود را کاملا” مسلط و توانا بشمارید و همین اوصاف را به خود تلقین کنید و با خود بگوئید من توانا, قادر, مسلط بر خود, سخنرانی ماهر و زبردست هستم و تحت تائثیر جو و محیط و ایرادات دیگران و حتی مزاحمتهای شنوندگان قرار نمی گیرم و… . 6- کارهای نخستین را از اقدامات کوچک تر آغاز کنید و سنگ بزرگ برندارید پر واضح است که هر فعالیت را باید از کارهای کوچک شروع کرد تا جرائت و توانایی شما بالا برود. 7- به هنگام ارائه سخن به فعالیت های دیگران (چه پسندیده چه ناپسند) توجه نکنید و تمام اهتمام خود را متوجه انجام سخنرانی خود نمائید و در همین حال که خونسردی خود را حفظ می کنید به دیگران توجه نداشته و توجه خود را به عمل خود معطوف دارید. 8- سخنرانی خود را از موضوعات کوچک , کاملا” در دسترس , آسان , مورد علاقه و رغبت خود و با سابقه علمی قبلی انتخاب کنید تا از ادامه آن احساس غربت و بیگانگی نکنید. 9- قبل از پرداختن به سخنرانی مدتی با خود تمرین کنید و همان سخنان را در ذهن مرور کنید. 10- همیشه از راهنمایی علمی افراد آشنا با مطلب بهره بگیرید و قبلا” از آنها مشورت بگیرید.

دکمه بازگشت به بالا