چرا رقصیدن در اسلام حرام است؟

پرسش : چرا رقصیدن در شرع حرام شمرده شده مگر زن برای شوهر؟
پاسخ : فقها در مورد رقص , دیدگاه های مختلفی دارند. برخی به جواز آن برای هم جنس و نیز زن برای شوهر, نظر داده اند و برخی دیگر نیز تنها رقص زن برای شوهر را مجاز دانسته اند. دلایل فقهی این دو دیدگاه , در کتاب های مربوطه , موجود است . مستند کسانی که رقص را حرام دانسته اند, احادیثی است که در آن از برخی امور از جمله »رقص « نهی شده است . پیرامون دلیل عقلی و به تعبیر دقیق تر دلیل عقلایی یا فلسفه تحریم آن نیز گفتنی است که فلسفه بعضی از احکام را باید در غایات و نتایجی که یک کار به دنبال دارد, جست و جو کرد. از دیدگاه اسلام , چون انسان موجودی با کرامت و دارای ارزش فوق العاده است , بایستی تمام همت خود را مصروف کمال خواهی کند و برای این منظور, زمینه ها را فراهم ساخته و از آنچه که او را از این هدف باز می دارد, پرهیز کند. از جمله موانع جدی انسان در این راه , اشتغال به لهو و لعب و غفلتی است که از این طریق عاید انسان می گردد. به همین منظور در شریعت الهی , تمهیداتی برای جلوگیری از فرو رفتن فرد و جامعه , در منجلاب هوس ها و غفلت ها, پیش بینی شده است که از جمله آنها, تحریم مسکرات , قمار و رقص می باشد (رقص برای غیرهمسر). البته ممکن است پرسیده شود که آیا چند دقیقه رقص , موجب غفلت می گردد؟ بلی ممکن است یک حادثه چندان آثار مشهودی نداشته باشد; ولی اگر چنین عادت هایی در جامعه فراگیر شود, جامعه به همان دامی خواهد افتاد که اکنون بسیاری از جوامع بدان دچار شده اند; یعنی , فرو رفتن در غفلت ها و شهوت ها و بازماندن از مسیر کمال . باز هم تائکید می کنیم که اگر »نگرش وحی را به انسان و جهان « نادیده بگیریم , نه تنها تحریم رقص ; بلکه فلسفه تحریم بسیاری از محرمات دیگر نیز, قابل درک نخواهد بود. اما این که اگر رقص به عنوان ورزش انجام شود چه حکمی دارد؟ در این باره باید گفت این فرض اساسا” فرض درستی نیست . زیرا رقص حرکاتی با اوزان و ویژگی های خاص است و بسیار شهوت انگیز و مناسب لهو و لعب است با حرکت های بدن در ورزش تناسبی ندارد. بنابراین اگر به حرکتی از حرکات ورزش اطلاق شود اشکالی ندارد و اگر به آن رقص اطلاق شود فی نفسه دارای اشکال است . حال اگر فرض کنیم که هر دو عنوان بر گونه ای از حرکت تصادق کند, در این صورت نیز احتیاط به ترک است , مگر آن که ضرورتی مانند درمان آن را اقتضا کند. به هر حال تحریم رقص به جهت جلوگیری از فساد و افساد است , به علاوه روایات فراوانی در حرمت رقص وارد شده است . رقص زن برای زنان نیز ممکن است باعث برخی از تحریکات شهوانی شود; لیکن کیفیت تائثیر آن بسیار محدودتر می باشد و ممکن است بر افراد خاصی اثر بگذارد, لیکن این که رقص زن برای زن اساسا” حرام است یا نه ؟ در فتاوای مجتهدین اتفاق نظر نیست و برخی آن را جایز می دانند. نکته دیگری که توجه بدان شایسته است , این می باشد که فرضا” رقص حرام باشد لزوما” به خاطر آن نیست که موجب گناه دیگری شود; بلکه ممکن است از این جهت باشد که خود نوعی لهو و موجب دوری از یاد خداست .

دکمه بازگشت به بالا