درجه بندی گناهان کبیره

پرسش : آیا دقیقا می توان مشخص کرد که شدت فلان گناه از دیگری بیشتر است ؟
پاسخ : بعضی گناهان کبیره و بعضی دیگر صغیره است و بعضی از گناهان شدید و عظیم و برخی دیگر لمم می باشد, بنابراین در بین گناهان درجه بندی وجود دارد. به عنوان مثال گناهانی که مستقیما” در قرآن کریم نسبت به آنها وعده عذاب داده شده گناه کبیره هستند مانند غیبت , زنا, کم فروشی , شراب خواری , نگاه به نامحرم , سوء ظن به خداوند و… و حتی در میان کبیره ها نیز درجه بندی وجود دارد. مثلا” گناه غیبت از زنا بیشتر است و طبق روایات دروغ کلید بقیه گناهان است . گناهان صغیره هم مانند دستشویی رفتن و قضای حاجت رو به قبله , عمدا” در نماز جماعت از امام جماعت جلو افتادن , سجده سهوی را عمدا” به موقع انجام ندادن و… البته در روایت است که خداوند غضب خود را در گناهان پنهان نموده و چه بسا آن گناهی که فرد به آن مبتلا گردد همان باشد که مستوجب غضب الهی است , بنابراین باید از همه گناهان اجتناب نمود و هم چنین وارد شده است که انسان باید به عظمت خدایی که او را عصیان می کند نگاه کند نه به کوچکی و یا بزرگی گناه و از این دیدگاه هیچ گناهی کوچک نیست . برای آگاهی بیشتر ر.ک : گناهان کبیره , سید عبدالحسین دستغیب .

دکمه بازگشت به بالا