آیا می شود برای پی بردن به اول ماه از تکنولوژی روز استفاده کرد؟

پرسش : آیا برای اثبات اول ماه می توان از تکنولوژی روز استفاده کرد؟
پاسخ : احکام شرعى در طول تاریخ براى عموم مردم وضع گردیده است. از همین‏رو ملاک‏هاى ثبوت موضوعات آن، به گونه‏اى در نظر گرفته شده که براى عموم مردم، در هر زمان و در هر مکان قابل تشخیص باشد. در گذشته و هم اکنون نیز سهل‏ترین راه اثبات اول ماه براى همه مردم در هر نقطه، رؤیت ماه بوده و هست؛ چه با سواد باشند چه بى‏سواد و چه در کوه باشند، چه در بیابان. اما قضیه محاسبات علمى ـ گرچه پیشرفت‏هاى بسیار مهمى در امر نجوم و محاسبات انجام گرفته است ـ ولى به دلیل فراوانى پارامترهایى که باید مورد محاسبه قرار گیرد، نتایج به دست آمده از محاسبات نوعا تقریبى است. از این‏رو گاه منجّمان اعلام مى‏کنند که ماه قابل رؤیت نیست، ولى رؤیت مى‏شود و گاه نیز برعکس. بلى اگر زمانى محاسبات به گونه‏اى شود که یقین‏آور باشد، در این صورت تفاوتى نخواهد داشت که ماه دیده شود و یا محاسبات چنین نتیجه‏اى را بدهد؛ چون ملاک براى اثبات اول ماه، رؤیت آن و یا یقین به آن است. البته اگر در هلیکوپتر هم ماه دیده شود مانعى ندارد و ثابت مى‏شود.

دکمه بازگشت به بالا