وظیفه ما در قبال اسلام و انقلاب

پرسش : مهمترین وظیفه در قبال اسلام و انقلاب چیست؟
پاسخ : تقویت شناخت و بالا بردن آگاهى‏هاى اساسى در زمینه احکام، عقاید و معارف و آموزه‏هاى دینى در جوانب مختلف زندگى بشرى و اهداف و آرمان‏هاى حکومت اسلامى و برطرف نمودن نقاط مبهم و شک و تردید در این زمینه و سعى و تلاش در جهت به کارگیرى آن تعالیم ارزشمند در زندگى فردى و اجتماعى خود و ترویج و گسترش آن در جامعه، شناسایى عوامل تهدید و آسیب‏هاى نظام اسلامى و راه‏هاى مقابله با آنها، یکى از مهمترین وظایف ما در قبال اسلام و انقلاب اسلامى مى‏باشد. مقام معظم رهبرى در خصوص وظیفه جوانان در قبال انقلاب مى‏فرمایند: «امروز، شما جوانان وظیفه دارید انقلاب را با همه وجود، تا اعماق جانتان نفوذ و رسوخ بدهید و مفهوم انقلاب و مبانى فکرى آن را از بن دندان درک کنید و براى هنگامى که این ملت بدان احتیاج دارد و در دو صحنه مبارزه مى‏کند آن را در خود ذخیره کنید. صحنه اول، صحنه‏اى است که انقلاب را از لحاظ اقتصادى یا نظامى و یا سیاسى تهدید مى‏کند که باید آن ذخیره را براى دفاع از انقلاب و کشورتان – به هر گونه که زمان و موقعیت اقتضا مى‏کند – به کار بندید. صحنه دوم، صحنه سازندگى است. بهترین سازندگان، سازندگان انقلابیند. بهترین پدیدآورندگان دنیاى آباد باغ انقلاب، کسانى هستند که از انقلاب جوشیده‏اند و انقلاب در جان آنها رسوخ کرده است. شما جوانان باید براى این دو صحنه، خودتان را هر لحظه آماده داشته باشید»، {V(مجموعه حدیث لوایت، ج 2، ص 305)V}.

دکمه بازگشت به بالا