چرا در جای که مجسمه و عکس باشد نماز مکروه است؟

پرسش : به چه دلیل نماز خواندن در اتاقی که مجسمه یا عکس دارد مکروه است ؟
پاسخ : نماز خواندن در اتاقى که مجسمه یا عکس وجود دارد مکروه است، ولى اگر چیزى مانند پرده یا غیر آن روى عکس و مجسمه قرار دهند که دیده نشود کراهت مرتفع مى‏شود. ولى چرا؟ تاریخ بشر شاهد این مدعا است که ریشه‏هاى بت‏پرستى، از تقدیس تمثال‏ها و حتى سنگ‏ها آغاز گردیده و رفته رفته به پرستش بت‏ها و… انجامیده است. به مقتضاى ادله شرعی، حرمت مجسمه سازى از همین جهت است. این موضوع به قدرى تأثیر گسترده‏اى داشت که هنوز هم بت‏پرستى در بین ملت‏هاى مختلف وجود دارد. حتى در بین ادیان توحیدى نیز تقدیس تمثال‏ها به چشم مى‏خورد. اگر سرى به کلیساها بزنید (خصوصا در کشورهاى دیگر)، خواهید دید که ده‏ها مجسمه و تمثال تقدیس مى‏شود و به گونه‏اى در برابر آنها کرنش و عبادت صورت مى‏گیرد. اگر آمادگى موجود در نوع مردم (نه خواص مانند شما) را در نظر بگیریم، حقانیت این موضوع آشکار خواهد شد که تحریم ساختن مجسمه، براى جلوگیرى از گرایش آنان به بت‏پرستى و تقدیس‏هاى بى‏مورد است.

دکمه بازگشت به بالا