چرا بار سوم شستن در وضو حرام است؟

پرسش : به چه دلیلى مراجع گفته‏اند که در وضو مستحب است اعضا دو بار شسته شود ودر دفعه سوم حرام است؟
پاسخ : به استناد روایات وارد شده، پیامبر اکرم(ص) و حضرت على(ع) با یک بار آب ریختن وضو مى‏گرفته‏اند. گفتنى است که دوبار آب ریختن اشکال ندارد ولى از سه بار آب ریختن نهى شده است. برخى از مراجع سه بار آب ریختن براى شستن صورت و دست را جایز مى‏دانند؛ ولى امام راحل حرام مى‏دانسته‏اند. درباره فلسفه آن مى‏توان به موارد زیر اشاره کرد: 1- آب ریختن زیادى دورى از سنت پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) است. 2- این کار اسراف محسوب مى‏گردد. 3- امروزه با وضعیت آب و بحران آن در جهان، این گونه دستورات، حکیمانه و واقع‏بینانه جلوه مى‏نماید.

دکمه بازگشت به بالا