چرا به طرف قبله نماز میخوانیم؟

پرسش : علت اینکه به طرف قبله نماز می خوانیم چیست ؟
پاسخ : قرآن کریم مى‏فرماید: A} «ما فولّ وجهک شطر المسجد الحرام و حیث ما کنتم فولوا وجو هکم شطره..{A. ؛ پس روى کن به طرف مسجدالحرام و شما مسلمین نیز هر کجا باشید در نماز روى بدان جانب کنید» ، V}(بقره، آیه 144){V و نیز مى‏فرماید: A} «و من حیث خرجت فول وجهک شطر المسجدالحرام و حیث ماکنتم فولوا وجوهکم شطره…{A ؛ و اى رسول از هر جا و به هر دیار بیرون شدى روى به جانب کعبه کن و شما مسلمین هم به هر کجا بودید روى بدان جانب کنید» ، V}(همان، آیه 150){V. با توجه به این آیات، مى‏توان برداشت‏هاى زیر را به دست آورد: 1- همان خدایى که فرموده است به هر طرف رو کنید آن جا وجه خدا است و این که او از رگ گردن به انسان نزدیک‏تر است، همو دستور داده است که به هنگام نماز به طرف مسجدالحرام نماز بخوانید. 2- A}«شطر»{A در آیه شریفه (شطر المسجد الحرام) به معناى سمت و جانب است. البته ایستادن دقیق در محاذات خانه کعبه و حتى مسجدالحرام براى کسانى که از دور نماز مى‏خوانند بسیار مشکل است، اما ایستادن به سمت آن براى همه آسان است. همین دستور قرآنى به نوبه خود موجب پیشرفت علوم جغرافیا، هیئت، هندسه و ریاضى در بین مسلمین گردید؛ زیرا براى قبله‏یابى و تشخیص جهت آن، نیازمند این علوم بودند. 3- این که «خدا همه جا هست و به هر طرف که رو کنى روى او و سوى او است»؛ این نتیجه را نمى‏دهد که پس به هر طرف مى‏توان نماز خواند. در همه جا بودن خداوند یک مطلب است و جهت نماز مطلب دیگر. کما این که خدا همه زبان‏ها را مى‏داند ولى باید نماز را به زبان عربى خواند و یا این که خدا موجودى زمانى نیست ولى نماز باید در زمان خاص خودش خوانده شود. حق‏تعالى به علل گوناگون، دستور داده است که به طرف قبله واحد، به زبان واحد، و با شرایط مشترک دیگرى نماز گزارده شود و این دستور علاوه بر پیشرفت و پیشبرد علم و دانش بشرى، مایه وحدت و هماهنگى بین مسلمانان نیز مى‏باشد و تأثیرات و آموزش‏هاى فرهنگى دیگرى نیز به دنبال دارد. از طرف دیگر در هر یک از این دستورات اسرار عرفانى بزرگ نهفته است. براى آگاهى بیشتر ر.ک: آداب‏الصلوه، امام خمینى. «در صورت مکاتبه بعدى، شماره نامه قبلى خود را ذکر نمایید»

دکمه بازگشت به بالا