فرق بین ازدواج موقت یا صیغه و رابطه نامشروع چیست؟

پرسش : فرق بین ازدواج موقت و ارتباط نامشروع بین دو نفر چیست ؟
پاسخ : درباره فرق زنا و صیغه موقت عرض مى‏شود که صیغه موقت در واقع یک نوع ازدواج است، همان طور که ازدواج دائم یک نوع دیگرى از ازدواج است و داراى شرایط و احکام خاص خود است. ازدواج موقت نیز شرایط خاص خود را دارد که با اجراى صیغه ازدواج و بیان و تعیین مهریه و تعیین مدت ازدواج، انجام مى‏گیرد و به هنگام اتمام دوره آن نیز مثل فسخ نکاح دائم داراى عده مى‏باشد، اما زنا بدون توجه و رعایت قوانین و مقررات و احکام خاص و حقوق طرفین و بدون رعایت شرایط لازم و اجراى صیغه و لوازم آن کارى صورت مى‏گیرد. از جمله احکام ازدواج موقت پسر و دختر، اجازه پدر دختر و یا جد پدرى است که در نتیجه این کار با اطلاع خانواده و به دور از احساسات و پنهان‏کارى‏ها، انجام مى‏پذیرد. دیگر آن که، در ازدواج موقت، مرد مسؤولیت‏پذیر است و توابع این ارتباط را از جهت فرزنددار شدن احتمالى مى‏پذیرد. و به طور کلى در ازدواج موقت «روابط» براساس «ضوابط» شکل مى‏گیرد و ارضاى جنسى به صورتى نظام‏مند، پاسخ داده مى‏شود.

دکمه بازگشت به بالا